April 2014

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved

BudskapsPortalen

 

 

 

Förberedelse för Morgondagens Du

 

Under en andlig workshop sista helgen i mars 2014 fick vi ta emot visdom via

Universella dialoger och blev ombedda att formulera dessa kärlekskodade ord i

ett dokument; att spridas för vinden. Orden är till Dig från Morgondagens Du!

 

 

Morgondagens människa är DU i en klokare och mer medveten version och det är upp till var och en av oss att växa i förståelse, respekt och omtanke om varandra för att nå dit. Tillsammans kan vi förändra vår vackra Jord till ett gott samhälle och till-sammans kan vi öka förståelsen över Kärlekens kraft. Vi har alla ansvar att bidra med det Goda och vi äger alla kraften inom oss att stå upp för varandra. Alla äger vi Gudomligheten och när vi blir medvetna om dess förmågor kan vi nå en ny morgondag i kärleksfull gemenskap:

 

 

•För din egen skull tar du emot denna skrift! Du är nu framme i detta stadium som kan ta emot kärlekens tankegång. Överallt påverkas all mänsklighet av de krafter som styrt er in i ondskans härbärge. För din egen skull kan du nu ta emot kärlek och sprida den vidare! Din själ tar emot och jublar i detta nu! Framtiden löser de konflikter ni bär på. Evigheten ger dig kraft som löser ondskans makt! För din egen skull, ta emot kärlekens kraft!

 

•I den stora floden ALLT SOM ÄR vilar vi i vattnets famn och låter oss njut-ningsfullt driva med strömmen mot nya stränder, ännu ej upptäckta och be-stigna. När vi närmar oss lugnvatten välkomnas vi av den lockande stranden som vi med mod stiger upp på, för att upptäcka nya stigar att beträda, nya äventyr att upptäcka och nya uppgifter att lösa. För att, när vi känner oss klara på denna strand, återigen sjunka ned i flodens flöde och omslutas av ALLT SOM ÄR. Så fortsätter vi i detta flöde genom våra liv. Så viktigt att VÅGA följa flödet!

 

•Lev er sanning och på så sätt kan sann rättvisa manifesteras. Med sanningen kommer också harmoni och frid i människornas hjärtan.

 

•Sanningen bor i ditt hjärta. Med tankens kraft led ditt fokus till hjärtat. Där frigörs alla hinder och motstånd som hindrar människans frihet.

 

•Med vindens hastighet så stiger nu kärlekens vindar ut i etern och välsignar vår älskade jord. Snart lägger sig friden efter stormens vindar. Med stor vörd-nad och tacksamhet så andas vi frihet och vår moder ler från sitt innersta djup.

 

•Kvantfysiken har idag visat att även vatten påverkas av allas våra tankar och känslor. Arga tankar ger vatten med disharmonisk, ojämn atomstruktur och vänliga, glada tankar gör vattnets atomstruktur harmonisk och vacker. Hur kan det komma sig? All materia, från sten till människa består av samma be-ståndsdelar, atomer, bara av olika densitet. Så le mot världen och världen kommer att le tillbaks mot dig. Även med livsläxorna vi alla har att gå igenom blir vägen lite lättare om vi ler mot världen så att världen kan ge tillbaks pre-cis det till oss. Så börja redan idag, le mot världen!

 

•Dansa, sjung och håll balansen.

 

 

 

 

 

Allt är ljus. Allt är helande.

Guds frid som övergår allt förstånd.

Detta är alfa och omega, början och slutet.

Vi är ett i skapelsen, för evigt.

Jag är därför att du är.

Nuet i alla riktningar.

Evigheten samlat i ett Nu.

Älskar dig.

Fullbordat.

 

 

 

 

 

•Du är i ljuset vad som än sker - glöm aldrig det! Ljuset har du upplevt förut men aldrig så medvetet. Nu kan du göra något åt det.

 

•Allt är kärlek - så även du. Du sprider den vida omkring dig och lyser starkare och starkare.

 

•Vi tackar dig för den du är och skall bli. Glöm aldrig din storhet! I den lever både du och alla vi andra. Följ din sanning, du vet den nu, din väg är klar - följ den.

 

•Du har all hjälp du behöver på vägen, älskade.

 

 

 

BALANS – KUNSKAP - KRAVLÖS KÄRLEK – SANNING – TOLERANS -

ETT-TANKENS TILLÄMPNING - UTVECKLING

 

 

•KUNSKAP: Människans brist på kunskap i andliga frågor har skapat den missbildade dimension Människan lever i.

 

•KRAVLÖS KÄRLEK: Utan den kravlösa kärleken fungerar ingenting.

 

•Träd över Din egen smärta, känn ingen sorg – allt är omhändertaget

 

•Du är förberedd! Förverkliga Dig – var det Goda inom Dig!

 

•Medveten kärlek till alla barn på vår jord! Kärlek på alla plan!

 

 

Jag är den jag är.

Livet kommer till mig.

Tack för allt.

Allt är fullbordat.

Jag är i balans och harmoni.

Jag är gränslös.

Jag är ande-, lev-ande.

Jag är ljus, kärlek och frid.

Jag omfamnar allt och alla.

Alla är mina systrar och bröder.

Jag tillåter all kärlek flöda till mig och genom mig till alla.

Jag strålar.

Jag används av ljuset.

Jag accepterar och jag lär mig.

Jag ser, hör, känner och förstår.

Jag är fri.

Jag släpper kontrollen och mina begränsade tankar.

Jag skapar och jag är medveten.

Allt jag ger -ges till mig själv.

Vi är alla ett.

Kärleken dömer inte.

 

 

•Välj att visa Din skönhet, visa dig i dina känslor med din varma omtankes dräkt.

 

•När längtan övergår till förståelse över alla gränser, svämmar människans kärlek över – och allt är förlåtet.

 

•Lyssna på Din intuition!

 

•Vi skalar av oss själva när det yttre dör. Vi kommer närmre källan när vi släp-per det materiella. Släpp det gamla, nya knoppar vill komma upp i rabatten. Gräm Er inte över det gamla, förlåt allt, er själva och gå vidare.

 

•Livet är en underbar gåva, njut av det och hjälp de som inte har lika bra som Du.

 

•Vi ska ta vara på varandra, känna gemenskap och hjälpas åt. Det blir lättare då. Allt ditt är mitt, allt mitt är ditt. Släpp alla egoistiska tankar om det materiella.

 

•Känn kärleken flöda, det är den stora kraften som hjälper oss i livet.

 

•Rikedom är när kärleken är stor. Släpp alla krav på dig själv och andra. Lek fram livet, så leker livet med dig.

 

•Var kärleksfulla mot varandra, hör varandra och se varandra!

 

•Meningen med Livet – hur skall vi överleva

Du är dina drömmar

Du kan bli dina drömmar

Ditt undermedvetna vaknar

Det rasar inom dig.

Mod, rädsla, hopp och förtvivlan, allt trängs i ditt bröst.

Hjälp, du ropar efter tröst.

En vinge, vit som natten, brer ut sig över dig, vakar din kropp.

Släpp, släpp taget, tvinga dig ge upp.

Upp till jordens yta, rent ljus du möter i svallande våg.

Det skimrar det glittrar, gnistrande rent.

Kom hem

 

 

 

 

 

Budskap från den 30 mars 2014 – Krägga Herrgård

 

 

Livet kommer till er i denna vår. Allt som varit er gamla verklighet bryts nu upp och det som är det verkliga livet börjar spira, precis som vårens knoppar och gröna skott. Denna vår kommer att öppna portar för er att beträda och gå igenom för att på detta sätt bryta väg för dem som följer er i spåren.

 

Så därför, gå in med liv och lust i ert andliga arbete och vet att det är så oerhört vik-tigt, det ni gör, för Universums upphöjande, att det egentligen inte går att värdera. Tag emot allas vår ödmjuka tacksamhet och vet att vi från vår nivå, bär er fram i kär-leksfull vördnad, på alla sätt vi kan.

 

Vi följer er och deltager denna helg för att på bästa sätt stödja er. Gå i frid och njut av det nya liv som nu har påbörjats för var och en.

 

Kristina

 

 

Du ber åt det håll tanken förmedlar. Vilsamt tar tanken emot den närhet Du behöver. Kraften detta ger Dig är oändligt. Samtid möter Då och Nutid. Den förevigade källan mottager den glädje Ni sprider! Själen bugar och genom denna kraft kommer Evig-heten i samspel med änglahierarkier att jubla!

 

Er tanke förlöser de krafter av godhet som sprider sig. Ännu föder hoppet kraften som sprider sig. Närvaron speglar Själen genom kraften som tillvaratar Evighetens slöja. Tankemässigt åtar sig de som så kraftfullt leder Er den vision som sprider vis-dom. Ur fågel Fenix framgår den tankekraft som bebådar Er! Ni är alla i denna sfär som tar emot!

 

Genom Er sprider sig den glans som åtrår den glädje inom var och en som tar emot. Ni är medvetna krafter som kallats inom Själars överföring. Den tydlighet detta in-nebär, leder var och en åt det håll som bebådats Er. Närvaron sprider sig åt det håll som ger kärlekens kraft största prioritet! Ni närmar Er den källa som leder kraften genom Er, för att kunskapen ska nå den plats som nu är Er given. Tanken väcker sjä-lar som omedvetna närmar sig den kraft Ni alla har! Välj Din egen inre kraft som ständigt leder Dig. Du hör, ser, och tar fram den medvetna tidpunkt Ni nu bär inom Er för att stråla ut det det ljus genom Era hjärtan. Välkomna Din inre tanke, den leder Dig åt det håll Skaparen medvetet givit Dig!

 

 

Ljuset i Edra hjärtan

 

 

TACK!

 

Den vision Du är betryggad i, tar emot Dig!

 

Agneta

 

 

 

Jag överlämnar mig

öppnar mig helt

tar emot alla Dina gåvor

som är för mig

för att användas för mig och

för allas bästa.

Du använder mig.

Ske Din vilja

Du visar mig

Du leder mig

Håll mina händer

Jag släpper taget.

 

Är kärlek

Var kärlek

Stråla kärlek

Visa kärlek

ÄR ,ÄR, ÄR

Andas, andas, andas

Samarbeta

Dela

Var för varandra

 

Ulla-May

 

 

Kärlek, Kärlek, Kärlek, det förmedlar du till dina medmänniskor. Glöm ej kärleken till dig själv. Visdomens källa vill visa dig att du kan välja att ta in även det i ditt liv, din egen visdom! Gläds med naturen när hon läks, gläds och fröjdas i hela ditt inre. Moder Jords tid börjar nu, hon är förväntansfull och tacksam!

 

Marie

 

Vi är välfyllda av våra uppgifter i att väcka kraften i människan tillbaka till sitt ur-sprung – men nu med all livserfarenhet med sig som kunskapskälla.

 

Värna om varandra, se varandra, andas och sträck ut din hand till de som behöver. Du i dig själv är kraften som visar vägen, utan de ord du tidigare behövt uttrycka. Tillsammans lyfter vi varandra ur mörkret in i ljuset. Det är endast tillsammans som denna handling går att genomföra och just denna handling bär oss in i den nya Gyl-lene Eran. Allting samverkar för att bidra till detta största paradigmskifte någonsin – och nu äntligen förstår du och kan lita på denna information. I denna tillit förändras och växer du. I denna tillit frigörs din Gudomliga kraft och i denna tillit strålar du ut din skönhet till glädje för allt och alla. Välsignad i varje ögonblick är Du!

 

Tack!

 

Yvonne

 

Röster från andra sidan:

 

”Det behövs en spärr av något slag, så att ingen kan köra berusad!”

Lars Orup

 

”Ingen bör ta åt sig äran av att ha varit en känd själ på Jorden i tidigare liv”

Anne Frank