Augusti 2014

BudskapsPortalen

Budskap genom Yvonne

 

 

 

När du ler med hjärtat har du kontakt med dina rötter i själens vagga. Du är solen som lyser upp din egen väg.

 

Må hända är ditt liv innehållslöst, simpelt och långtråkigt, må hända är ditt liv elegant, rikt och välbärgat. Någonstans däremellan lyser ditt livs sol som en ljusstråle genom alla dina chakran, alla dina sinnen och alla dina kroppsliga organ. Du är solen i ditt eget liv, vad du än går igenom.

 

Kallade är vi från fjärran i universum, för att återskapa människans medvetna roll i sin helhet. Den tid är Nu då mänskligheten mognat i förstånd, förståelse och andakt. Hon vägleds genom sitt högre väsens essens, som nu strålar igenom henne. Ingenting längre går att dölja för hennes uppvaknande. Människans essens i sitt ursprung är kvinnligt. Därför benämner vi mänskligheten som ”hon”. Den maskulina delen av mänskligheten har hon förtjänat genom livserfarenheter genom alla hennes liv på Jorden. De själsliv ni levt utanför jordens cykel går ej att jämföra eller tillgodoräkna sig här.

 

Var och en av er är utvald att delta i Jordens utvecklingscykler; ni är de som går före för att visa resten av Universum vägen. Med hjälp av och tack vare era livserfarenheter genom alla era liv, strålar ni av uppvaknandets sken, som vi från andra världar kan läsa av. Ur dessa fakta hämtar vi kunskap och inspiration till vidareutveckling i våra egna världar, men även i de kommande världar som vi alla har framför oss.

 

Vi vet att ni lever på jorden och fortfarande har svårt att se er helhet i vårt perspektiv. Vi bejakar era begränsningar och förklarar följande: Det är vi, utanför jordens element, som är begränsade. Det är vi som medvetet söker utveckling och det är vi som lär av er! Ni går omedvetandes genom denna utvecklingsfas, där alla resultat ni upptäcker, skapar och erfar, speglas i Kosmos. Ni vet fortfarande inte hur betydelsefulla ni är, var och en av er.

 

Då ni gemensamt lever totalt olika liv, ber vi er om att förstå att summan av alla era liv är den helhet som var och en av er genomgår och upplever genom den totala livscykeln som ni föds in i på Moder Jord. Var och en av er har olika livsfaser, livsuppgifter och livsegenskaper, men gemensamt äger ni uppdraget att ta Universum efter Universum till nya höjder. Ha ha, vi ler åt oss själva, då vi förstår era oanade krafter som skjuter i höjden, utan att ni kan se dem. Det vi ser är ljuspartiklar från era tankar, upplevelser och känslor som översätts till signaler som vi tolkar in. Dessa signaler vidarebefordras till olika tankstationer i de mottagarvärldar som har till uppgift att delegera uppdrag och erfarenheter vidare. Vad vi säger är att vi längtar efter er, vi längtar efter era erfarenheter, men framför allt längtar vi efter att ni ska vakna och se vad ni har skapat och åstadkommit tack vare era liv på jorden.

 

Vår värld befinner sig i utkanten av ert Universum och är porten till nästa Universum. Samtidigt är vi porten till de nya universa som skapas genom er utveckling, där ni själva kommer att vara delaktiga i den framtid som ni ännu ej känner till. Vi har i uppdrag att förtydliga era uppdrag och få er att förstå er betydelse i Nuet. Det är Nu ni verkar - var och en av er - och det är Nu vi läser av era signaler. Allt ni upplevt sammanställs i kistor av eteriskt informationsflöde, som vi bevakar och bevarar. Dessa kommer ni en dag att få beskåda. Men just nu är ni på jorden och er uppgift är att vakna och förstå ert gemensamma uppdrag.

 

Var och en av er är utvald att leva liv, som signalerar erfarenheter av egen fri vilja, frihet, skaparkraft, kreativitet och känslor till resten av de världar som följer er i olika universum. Enkelt förklarat ser vi alla på hur ni utvecklas för att utveckla livet. Tack vare era erfarenheter har olika världar kunnat börja samarbeta och genom dessa samarbeten har nya vägar kunnat förenas för att bidra till livets utveckling bortom våra egna förmågor. Ni äger verktygen och upptäcksförmågan och vi äger handlingskraften och informationsflödet. Tillsammans skapar vi framtid.

 

Det är inte alltid ni vill veta denna information: Ni vill leva era materialiserade liv, ägna er åt barnafödande, karriärer och boende. Men inom er vet ni, var och en, att en större uppgift väntar er. Livet har något mer att erbjuda än det ni upplever och det är just detta uppdrag vi är här för att förtydliga.

 

Du är solen i ditt liv. Det är du själv som lyser upp ditt liv. Dina rötter går djupt bortom jordens atmosfär. De når ända tillbaka till ditt ursprung, bortom alla Universum. Dina rötter kan tanka fram allt det just du behöver och det är enklare än du tror. Att stilla ditt sinne, att vistas i tysnad, att andas medvetet framkallar ditt ursprungliga Själv, som är Alltet, skapar ut Intet. Du äger allt inom dig. Du har hört detta förr, men först nu kan du förverkliga denna kraft. Be om att förstå:

 

När du förstår att hämta fram det som egentligen är Du, förändras ditt liv till att bli det uppdrag du är här för att genomföra. Denna signal vibrerar genom Universum till våra mottagare. Vi genererar dess formel vidare ut i olika världar, som kan ta lärdom av dina egenskaper och därmed förändra sina egna evolutioner. Många är de världar som ligger eoner efter er, många är de världar som ligger eoner före er, men ej äger någon er fria vilja och kreativitet.

 

Vad ni hittills har lärt resten av Universum är att rädslans tid är över på Jorden. Ni har nu inträtt i Sanningens tid och ingenting går längre att dölja. Detta kommer ni alla ha glädje av, som arbetar för ljuset, kärleken och friheten. För i allas våra ursprung, i Intet som skapade Alltet existerar endast kärlekens feminina kraft - och den är DU!

 

Vi ber om att få återkomma, smält våra ord, svälj dem och bli dem - för du är!

Under tiden, fortsätt att le och stråla med ditt ljus!

 

Själaportens Ljus!

 

Tack!

 

 

 

Budskap - i strålande sol och värme!

 

 

Jag hörde hur de ropade på mig med den där subtila inre rösten, som nästan viskades fram genom vinden. De sa: - Kärleken är svaret på alla era frågor och problem! Ja, men hur? frågade jag. Här kommer svaret:

 

Yvonne

 

Kärleken är svaret på alla era frågor, alla era problem, alla era funderingar och alla era förhoppningar. Kärleken är vägen och energin som ger er ork ttt vandra genom liven. Vi är själaportens väktare mellan ert universum och nästa. Varje universum har portar mellan sig, där vi ljusväktare har i uppdrag att spegla vidare all information och lärdom som kommer i vår väg. Som ni förstår så finns det ett slut på alla Universa, men samtidigt är där början till nya Universa, vilka ni är medskapare till. Genom era erfarenheter på Jorden, utvecklas liv och själ i Universa efter Universa. Ni är Gudarnas barn och Gudaämne till framtida världar. Men allas våra ursprung härstammar från ursprungets källa, Intet, som existerar i en vibrerande form utanför alla dessa Universa.

 

Först nu har detta Intet öppnat sig för oss i så stor skala all det vänder ut och in på sitt Själv, för att dela med sig och i princip ge upp sitt Själv för vår skull. Det är redo att möta sin egen skapelse; Människan, Universa och alla andra själar, världar och skapade ämnen i Alltets tillvaro. Intet har regisserat sin egen version och är nu redo att möta sitt Själv genom oss.

 

Vi kan se hela kedjan av händelser, från vårt ursprung till detta andetag, vilket ni ej är medvetna om. Men genom Intets öppnande för er, har ni nu tillgång till alla era ursprungliga egenskaper och Gudomliga gåvor och kan genom dem öppna er för att regissera era egna liv efter alla de inre önskemål som brinner i era hjärtan. Vi betonar här att dessa önskningar gäller det goda för allt och alla. Ni vet alla, av egen erfarenhet, att de medmänniskor som tidigare upptäckt skaparkraften inom sig, oftast har använd den för egen vinning skull och har skrämt er alla till lydnad för att ni inte skulle upptäcka kraften inom er själva. Därför har Intet inte varit tillgängligt så starkt förrän nu, när merparten av mänskligheten verkar för det goda, vill det goda och värnar om varandras bästa.

 

När vi säger att Kärleken är svaret menar vi att för er är det nu bara att tanka Kärlek från Intet. Ursprungets källa, Intet, är endast ren Kärlek, ren skaparkraft. Ur denna Kärlek är vi alla skapade. Alltså är vi endast Kärlek och skall till dess Kärleksenergi återgå. Mänskligheten har tagit sig igenom liv efter liv för att finna denna Kärlekskraft och samtidigt lärt och visat Univera efter Universa att finna och skapa sitt Själv. Ni har tagit omvägar, som inte varit annat än livserfarenhet och utveckling för alla dessa Universa. Er smärta, er sorg, er glädje och er förtvivlan har skapat förutsättningar för nytt liv och nya världar - genom Kärlekens kraft. Den brinner inom er och är ert ursprung. Kärleken är allt och allas ursprung. Därför är Kärleken svaret på alla era frågor och problem.

 

Föreställ dig, i din egen tystnad och ensamhet, att dina rötter, dina livsrötter når bortom allt skapat, når bortom Alltet endast genom ett andetag, och ner i Intets flod, som flyter under alla Universa. Du har tillgång till dess kreativa kärlekskraft och kan be om att få regissera ditt eget liv, för allt och allas bästa i detta nu. Du bara andas in denna tanke, sväljer den inom dig, lägger all din tillit till den och släpper den fri inom ditt väsen. När du vänjer dig och gör denna tankeform i alla dina handlingar, kommer Kärleken att regissera ditt liv precis så som du vill ha det. Men det är din egen uppgift att upptäcka denna kraft inom dig. Alla äger den, så du är inget undantag om du tror det. Du är Kärlek och Skaparkraften inom dig. Men du har skrämts bort ifrån denna Gudomliga gåva genom alla liv av smärta, fångenskap, rädsla och frustration. Nu har du, av egen kraft och fri vilja, tagit dig till den medvetandenivån som frigör dina inre murar och försätter dig i det tillstånd där du kan nå Skaparkraftens ursprung och därigenom regissera ditt liv som du vill ha det.

 

Ditt uppdrag består i att vara Kärlek i varje andetag och därmed skapa till liv som du önskar. Detta speglar sig i universum och vi, i själaportens rike, speglar det vidare till andra Universa, som lär och utvecklas genom dig. Du är ett med Alltet och Alltet är Intets skapelse, skapat ur Kärlekens kraft.

 

Kan vi förtydliga med detta budskap: Vad du än möter, tänk kärlek, vad du än gör, tänk kärlek, vad du än utsätts för, tänk kärlek. Blir du arg, ledsen eller förtvivlad, omvänd den energin till kärlek och gör något gott av den. För du är Kärlekens kraft på Jorden, med uppdrag att utföra Kärlekens frigörelse genom just dina vingar, dina energier och din uppenbarelse. Vi speglar allt detta vidare.

 

Vi vill även förtydliga följande: Intet, Skaparkraftens källa, har aldrig tidigare öppnat sig så kraftfullt som nu. Det beror på att mänskligheten, som är kärnan i Intets skapelse, nu mognat till den medvetandenivå, som gör att hon är mottaglig för högre energier och informationsflöde. Aldrig tidigare har vi speglat så stora utvecklingsfaser som nu. Aldrig tidigare har vi speglat så mycket kärlek från människan som nu och aldrig tidigare har vi fått tillbaka så mycket respons av utveckling från andra världar bortom vår. Det är en interaktion mellan Intet och Alltet, mellan Moder och Barn, mellan Kärleken och Tankens kraft, som aldrig tidigare visats oss. Och det är en gåva och ära för oss att få spegla allt detta vidare.

 

Så lev och andas Kärlek, tänk Kärlek och överlämna dig i Kärlek, för att där be och skapa det liv du vill leva. Negativa tankar är ett minne blott om och när du överlämnar dig i Kärlekens ursprungliga källa och det ljusa, kärleksfulla och omtänksamma tar över och förändrar er värld!

 

Det är så vi arbetar och vi återkommer med de resultat ni presterar och som vi speglar vidare till andra världar. All Kärlek till Er!

 

Själaportens Ljus

 

Tack!

 

 

 

 

Tillägg - Budskap

 

Jag vaknade tidigt på morgonen av ett viskande budskap inom mig. Plötsligt visade de sig som tre höga, smala, långa och vibrerande ljus, med var sin ljusstav som de vänligt gestikulerade med, och kom med följande förtydligande budskap:

 

Människan har endast Ett gemensamt uppdrag på Jorden som nu är i sin slutfas, och det är att förverkliga, manifestera, frigöra och uttrycka Kärlek. Kärleken uttrycks och förmedlas bland annat genom kreativitet och skaparglädje. 

 

Det innebär för dig; att älska dina barn, dina medmänniskor, att andas och uttrycka kärlek och älska allt du gör; arbeta, skapa, andas, leka, spela, dansa, sjunga, le och skratta, älska - och omfamna allt och alla med kärleksfull tacksamhet.

Du är Kärlek och behöver bara vara Kärlek i varje andetag för att utföra ditt uppdrag.

 

Det kan ta emot i början, det är bara Egots filter du ska igenom. Bara fortsätt andas kärlek i allt du tänker, gör och uttrycker, så frigör du dina inre krafter och får leva ett rikt liv i Kärlek. Älska även allt som smärtar dig; alla dina svåra stunder, ditt motstånd och dina fel och misstag, för de är alla genvägar till Lyckan.

 

All den Kärlek Människan frigör, speglas i Universa efter Universa och frigör Kärlekens skaparglädje!

 

Själaportens Ljus!

 

Tack

 

 

 

Budskap genom Agneta

 

 

Du fullföljer vägen som skaparen tagit hem. Över alla broar leds Vi för att närma oss den plats som himmelriket gett oss. Kanten tar emot för att Du ej ska ledas fel.

 

Den plats som Vi åkallar leder bortom alla broar, men över Er finns nu den saliga plats som förnims av Er alla. Tankegångar för Er vidare. De platser som Ni påverkas av, är de som åkallas inom Er av den längtan som sprider kärleken vidare!

 

Genom Er lyser nu den framtida platsen vidare, in i kallelsens centrum. Den förnims som en lätt fjäder mot Din kind, men musikens vingar bär Er genom luftlagren. Över Er alla speglas himlens krafter för att Ni ska kunna ta emot den här av sanning som bekräftar Er alla. Ta emot framtidens spegling den lyfter och bevarar Er. Åtskilliga är de som kallat Er, men Ni är i den fas som tar hem skapelsens mönster för att åkalla vägens närvaro.

 

Följ med till den plats som skapelsen visar. Du meddelas av av mönstret som förnimmer ur sanningens skål För att åstadkomma detta bereds Ni nu alternera genom de olika gåvor Ni stöter på. Sanningens plats är på de fallfärdiga hem som Ni återser under dagen.

Prova tiden ur annat perspektiv, och Ni förväntas ta emot Kattens år.

 

Inom Er återspeglas den sanning som genomförs Er alla. Den kantring Ni begåvats med, ser till att Ni härleds av en tropisk värme. Det behov Ni har, ger Er tillfredsställelse för att Ni ska återskapa medvetna platser. Som den befriare Du lyder under, skapar Vi nu nya tillvägagångssätt för att genomföra tillstånd som överför flödet i Din kropp. Medvetna tankar lyser upp den väg Du skapar. Som en befrielse inför skapelsens uppgift, kan Ni i detta nu erinra Er vad Ni en gång mottagit. Du leds och Du leder.

 

Inom Ert hjärta ser Vi vad som speglas i tydliga mål. Er närvaro bekantar sig i detta nu med tankens kraft som har samma frekvens som din puls.

 

Du återskapas av närvaron som trycker fram det ljus Ni har som ledtråd.

 

Sagan leder Er väg. Din närvaro återspeglar dikten i Era hjärtan. Tag fram Din hand, följ Ditt högre jag genom tidsEran Ni befinner Er i.

 

Medvetna själar följer Er genom dolda platser och ljusa platser. Seendet tar emot den stund som Ni begåvats av. Hör, Se, och tag fram stunden av kärlek och glädjefylld lust.

 

Era tankar fylls av ballonger av glädje och den kraft Ni återskapar ser glädjen i Edra hjärtan, Ert blod och Ni framstår för andra som tankens och Själens mästare.

 

Se Er om, Er närvaro mästrar själar in i godhetens tecken. Den framstår som ljusets källa för alla dem som tankemässigt väntar på Din plats.

 

Ni skapar och skapas. Era hjärtan fylls till brädden av kärlekens lov. Den plats Ni innehar tar nu fram allt det som bereds inom Era väsen. Låt Alltet tala inom Er, Sänk leenden och blickar till främlingar som behöver Er.

Själen sprider ljuset i Alltet.

 

 

Vägskälens Mästare

 

 

Tack, Tack!

 

 

 

 

 

Tag fram den plats Du längtar efter. Efter så många år är Din närvaro i den fas som ger plats åt dina drömmar! Själen ler genom ditt fönster, och den välsignade plats du befinner dig på lyser av kraft.

Under pågående Era är den vidare, leende mästaren inom Dig i samma fas, rytm som Du befinner Dig inom.

 

Själen dansar och ler, Din blick tillbaka följs av den kraft som ger Dig tillåtelse att gå vidare. Du förnimmer saker Du varit med om i detta eller föregående liv. Du beaktas och leds åt det håll som har plats i Ditt hjärta.Välj det pågående förmedlande som Du befinner Dig i.

Kraften som leder Dig överförs genom Din egen närvaro och det pågående livets själ tar fram de åsikter som Du nu behöver. Låt inte den villfarelse som Du kan känna ta Dina krafter i bruk!

 

Som en vind speglas Din själ över vatten. Inom alla Era gåvor i ljuset förmedlas sanningens fält för att Ni ska kunna känna den kraft som skapas genom Er alla! Tag fram alla tankars mästare, de förtydligar den pågående signade dagen i Era hjärtan.

 

Bjud in själens mästare i Era gärningar. De förhöjer, skapar det tillstånd Ni befinner Er inom. Vägen kan tyckas smal, men kraften är outsinlig i detta pågående nu. Genom Din tankeverksamhet skådar Vi ytterligare vägar som breds ut under Er. Själen tindrar och det mångfalld av sinnlig närvaro Du besitter tar fram Alltets välkomnande ljus över Er!

 

Låt Din väg leda den kraft som tar emot Dig. Närvaron är starkare än Du tror. Kärleken tar aldrig slut! Genom Dig lyser solen!

 

Vågskålen Du befinner Dig i kantrar ej!

 

 

Maria

 

 

Tack, Tack!

 

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved