December 2014

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved

BudskapsPortalen

Ave Maria - Budskap genom Yvonne

 

 

Ljuset har strålat igenom den mörka sektorn och nått fram till era hjärtan. Ridåer av tusenåriga hinder har lossnat i sina fogar och raserar nu framför era ögon. Tiden ni längtat efter är här. Förvissa er om friden och kärleken i era ådror och ta emot ljusets hägring i era sinnen och i ert blodomlopp. Den efterlängtade värmen har kommit för att stanna inom människans medvetenhet.

 

Komna med Orden om Kärlek och Tillit har vi inväntat era beslut och sett resultat. Jordens befolkning har valt det Goda, det mjuka, det vänliga och det omfamnande. Fler och fler av er sluter sig nu till denna grupp, och i era sinnen infinner sig balans och trygghet. Vad världen kommer att skåda framöver är de finstämda värdena av medmänsklighet, de omhändertagande situationerna och de respektfulla överseendena, så att människan befriar sig själv från hämnd, girighet och maktmissbruk.

 

Då allt börjar med Dig, vill vi förmedla följande från Skaparkraftens kärleksfulla källa, Ditt eget ursprung: Med egen kraft och fri vilja har du tagit dig ur mörkrets makt, och trots allt motstånd, rädslor och tvivel har du valt ljusets kärleksfulla förklaring till allt som sker. Detta ställningstagande har tagit dig över den sista tröskel av mörk energi och fått dig att se ljuset i horisonten, det ljus som nu svämmar över i människors hjärtan och tankar. Er vandring i mörker har varit evig lång, men nu väntar en vandring av ljusets omtanke till var och en av er – och denna vandring kommer att leda till stora förändringar världen över.

 

Vi är komna ur den feminina skaparkraftens energikälla och ni kan kalla oss Mariaenergin. Som ni alla vet inom era själars djup, har nu det skifte ägt rum som omtalats på alla sorters språk i alla världsdelar av er jord och som fått er att orka känna hopp och tillit: Den manliga energin har backat från världens herravälde, för att lyfta fram den kvinnliga energin och bära henne till ljusets överflöd för människan. Och dessa nya steg börjar med Dig. Du är den som bär med dig detta kärleksfulla ljus till var och en du möter, till alla händelser du upplever, till naturen du ser och djuren du upptäcker längs vägen. Du möter även alla andra medmänniskor som nu bär ljuset utanför sitt system, så att ni kan lysa upp den gemensamma vägen för människan tillsammans. Vi ser detta ljus bli allt starkare för varje dag som går och vi ser hur det når ut långt bortom ert eget universum, för att skapa förutsättningar för nytt liv i andra dimensioner. Era medvetna beslut, ert tålamod och ert fundament av tillit har skapat detta skifte. Utan ert tålmodiga ljus hade världen behållit sitt mörker, stannat kvar i girighet och till slut förkastat hela systemet i total upplösning. Men kärleken har vunnit över allt – och du går nu före för att uppvisa detta skeende.

 

Ej över en natt ser ni det slutliga resultatet, men i varje andetag framöver, anar ni en ny lätthet, då smärtans täcke är borta. Ni har nu alla med ljusets kraft skapat er en ny dräkt av tålighet, som ej skadas när mörkret möter er för att gå upp i ljuset. Det är nu den uppgift som åligger er ljussjälar; att lysa upp det som fortfarande är mörkt, och ni behöver inte leta – det kommer till er i all ödmjukhet, bugandes för er storhet och överlämnandes sin makt i er famn. För nu råder – i alla situationer och på alla plan – den finstämda värderingen i människan. Den värdering som får henne att växa ytterligare och på så sätt förankra nya system i era samhällen, företag, skolor och kulturer. Till ert eviga stöd har ni Moder Jord, alla era vägledare från de Universella familjer som följer er samt hela Skaparkraftens kärleksfulla källa, Intet, ur vilket Alltet uppstått.

 

Vi förtydligar: Skiftet har inträtt i människans liv, den feminina styrkan bärs nu fram av den maskulina kraften, som i all ödmjukhet backar. Detta sker internt i varje människas kropp, i varje samhälle och i varje land på er Jord. Och du är med i detta skifte, bara genom att läsa dessa ord, älska allt du är och allt du möter samt sprida ditt ljus till det mörker som ber om att få bli upplyst av dig.

 

Mariaenergin blommar inom Dig – och vi blommar med dig, tillsammans in i evigheternas livsdans, där den nya livsväven skapar de vackraste mönster och färgtoner – för Kärlekens skull.

 

Älskad vare Du!

 

Mariaenergins Källa

 

Tack!

 

Ave Maria - Budskap genom Jennyli

 

 

Det välsignade läkande tillståndet, vilar i era hjärtan. Människan är läkekraften. Kärleken kommer nu att föras ut på bred front. Må tiden lära er att läka era sår. Människans önskan att förstå sig själv och kvantfysiken, faller inom ramarna för kärleken. Anmärkningsvärt är det att lotsa sig själv genom en densitet-tillvaro. Hämskon trycker ihop era hjärtan och erbjuder inget annat än längtan efter frihet. Men vad är frihet, tänker ni? Följ med på en inre resa tillsamm-ans med Jungfru Maria. Möjliggör för dig själv att frigöra det kvinnliga kärleksfröet, en gång för alla. Fler och fler människor följer sin inre skrupelfria röst som säger: Det viktigaste du har att göra i det här livet är att konstatera vem du är. Fönstret mot norden kommer att öppnas, och det är därigenom som litet av ett mirakel sker. Mötet med sig själv!

 

Undrens tid är inte förbi. ”Hem ljuva hem” förebrår dig inte för att du bygger stora vackra hus på jorden, under den korta tid du vandrar i en kropp. Men du har kommit för att förstå ditt eviga ursprung och ditt eviga hem. Det viktigaste uppdraget du har att utföra är att komma ihop med den, under handen på bröstet, eviga bilden av dig själv. Den eviga bilden av dig, är samma sinuskurva som ligger i bröstet på alla människor. Förståelsen för vem du är, skapar också förståelse för alla andra människor. Medvetenheten om vad ni är, förlöser era själar. Dopet och bröllopet är viktiga förehavanden i en människas liv, men utan mötet med sig själv trugar och bugar sig den älskade tvillingsjälen förgäves. Du kämpar i motvind i allt du gör, tills du kommer ihop med den eviga bilden av dig själv.

 

Du är inget mindre än en kopia av den Heliga Modern. Hur är det möjligt, tänker ni nu? Äktenskapet är kanske svikten som du tar sats på, men det är inte äktenskapet i sig som läker dina sår. Mötet med dig själv är avgörande. Du är helig moder (livet)! Du är också helig fader (huset). Hälsningen som välkomnar dig in i det läkande gudsriket, under handen på bröstet, förbereder dig på att väntan nu är över. Den hälsning som du väntar på, är den kallelse du känner i ditt bröst. Men för att höra orden behöver du öppna dörren. De ord du längtar efter att höra fäller inga omdömen om dig. Förlåtelse är dessa ord komna ur. Förlåtelse är dessa ord byggda av. Förlåtelse är dessa ords kärleksförklaring till dig. Förlåtelse är din välkomst-hälsning in i ditt eget inre gudomliga rike. Vägen till detta rike är mycket kort, men också mycket lång. Tidlösheten är ett medvetet andetag bort, men också en hel evighet bort.

 

För att lätta sitt hjärta behövs ibland bara en enda liten suck. Men det kan ibland ta ett helt liv att fösa undan den mur som ni byggt runt detta, förlåtelsens rike i era bröst. Förlåtelsens rike kan endast öppnas med förlåtelsens nyckel. Förlåt er själva för att ni inte har följt hjärtats röst. Ni visste inte bättre. Ni hörde inte vad som sades. Det vilar en paradox i detta stadium och själsliga skede i er värld. Själen behöver höra den gudomliga röstens förlåtande ord som klingar i hjärtats rike, för att fösa undan den tunga dörren. Det är en utdragen kamp, att söka komma åt nyckeln till hjärtats dörr, eftersom den ligger på insidan. För att kunna öppna dörren till gudsriket i hjärtat, behöver ni er egen gudomliga röst till hjälp. Detta kan tyckas som en omöjlig situation. Det keruber och änglar vill att ni gör, är egentligen mycket enkelt. För att öppna dörren till himmelriket i hjärtat, behövs endast en sak – ett medvetet andetag. Tidlöshetens andetag emanerar ur keruber och änglars konstitution, och känslan som sveper in fungerar som en dörröppnare. Luften letar sig in igenom springor, nyckelhål och skarvar.

 

Tidlöshetens eld i era bröst får kraft att brinn, och kraften som vaknar i era bröst bryter sig ut inifrån. Det är utbrytarkraften som till slut får dörren att ge vika och då väller kärleken ut i en kaskad av känslor. Frigörelsen är ett faktum. Fel eller rätt finns inte i detta förfarande, så länge dörren öppnas. Den egna inre rösten ligger i dvala tills någon knackar på dörren och blåser liv i elden. Det må vara du själv, men det kan också vara någon annan. Du förhalar skeendet genom att ständigt täta hålen och armera dörren för att den inte ska brista. Det är när den brister som du börjar leva på riktigt. Denna dörr sitter i din hals.

 

När du har öppnat dörren på vid gavel och äntligen gått in i ditt eget himmelrike, då möter du dig själv. Det är här mötet sker. Förstå att den du ser för din inre syn, är ingen mindre än återskenet av dig själv. Muren har fallit och den sköna uppenbarelsen lyser upp himlavalvet. Tid och evighet skapar här en livs levande bild av dig för första gången. Du är här, för första gången, ödesbestämd. Maria, den heliga modern, är här lagd i barnsäng för att bli befruktad. Hon ligger dig varmt om hjärtat, därför att det är hon som kommer ge dig ditt liv tillbaka. Det är hon som förlöser dig. Det är hon som ger dig ditt eget inre gudomliga barn. Hon önskar dig ett evigt liv genom att följa det heliga andetagets röst, som säger att födelsens mirakel snart kommer att ske. Du är andäktig därför att Maria är Du. Du är Maria. Ave Maria!

 

Där under handen på hjärtat sitter hon i sin kärlekstron. Maria kommer att hälsa dig välkommen. Hon kommer att möta dig vid dörren, ta din hand och leda dig fram till bordet där hon sätter sig mitt emot dig. Mitt emot dig sitter hon och ler. Hon tar din hand i sin och säger: Du är från och med nu lika med Jag. Du ser din egen spegelbild. Maria den ljuva, milda och stora modern, hälsar sig själv välkommen in i Guds rike på jorden. Du och Jag är ett. Människorna erkänner tids nog sin egen gudomliga skaparkraft. Den största skaparkraften besitter du, Jungfru Maria, som i den egna uppenbarelsen kan skapa liv genom att förena livets alla aspekter inom dig. Du är inom dig själv, allt som är. Du är allt som är. Maria är symbolen för den levande helheten som evigheten utgör. Förlåtelsens rike vill läka såren inom er som uppkommit ur er egen okunskap. Ovissheten stänger dörrar, medan vissheten öppnar dörrar. Ditt inre kall skapar visshet. Ditt inre kall förlöser dig. Ditt inre kall viskar först lågmälda ord som snart växer i intensitet, därför att ditt medvetna andetag ger rösten syre att andas och tala ut. Din inre röst talar ut, och du kan äntligen komma in. Du möter dig själv, och förstår vem du är.

 

Under handen på bröstet vilar ett evigt rike, det enda riket, som står i förbindelse med allt liv. Du är livet. Människor i din närhet är också livet, och deras inre riken söker kontakt med ditt inre rike. De vävs samman och förstärks av varandra. Dova röster blir snart en hel kör. Timmen är slagen för denna himlakör att fungera så som det är tänkt av begynnelsen. Denna livets kör förskjuter mörkret och ovissheten. Denna kör lyfter på slöjan framför sovande människors ögon. Denna kör lotsar alla vilsna båtar genom dimman. Denna kör förmedlar drömmar av sanningens ljus till er alla när ni sover. Förstå att ni från och med nu, till hundra procent, kan lita på era drömmar. De talar sanning.

 

Hell dig Maria, som än en gång vandrar på jorden, iklädd människodräkt. Du är hälsad, du är välsignad och mycket, mycket välkommen. Du förstår äntligen vem du är. Du, sekulariserade människa, är nu på väg att möta dig själv, den sanna bilden av dig själv, den som du alltid har varit. Du är den som i egen person kan skapa liv. Under handen på bröstet har du din boning. Där vilar du tryggt om natten, och på dagen förser du världen med kärlek och skapar liv. Ditt uppdrag är uppdagat i detta möte. Din gärning är evig. Du är evig. Förlös dig själv och le. Dikt blir verklighet. Förlåt dig själv för att du inte har förstått. Du är nu invigd och inbjuden att se. Hell dig Maria! Vi är dig evigt tacksamma för att du äntligen ser och förstår.

 

Under handen på bröstet talar vi till dig – alltid!

Älskade syster i evigheten. Förbered dig på storslagenhet.

Hav inga andra gudar, jämte dig själv

Lev och låt leva

 

Ärkeänglar och änglar i evighetens rike

 

Budskap genom Agneta

 

Genom hav genom vatten inom glädjens kraft, låter Vi nu Er närvara. Den sol Ni ser går upp, tar fram den Eviga stundens ljus. Över Er alla lyser den kraft som nåden ger Er. Tillkomme Ert rike.

 

Närvaron förmedlar stundens allvar, men likväl tar glädjen fram den yttersta pågående styrkan inom Er. Kampen för Er vidare inom de cirklar som återstår. Ni behövs i denna stundens allvar, kraften inom Er speglar den godhet som Vi alla har inom oss! Du tillhör den kraft som ger nåden styrkan för att lämna över Kärlekens budskap till alla dem som lider!

 

Den bevingade Eran lämnar snart den stund på jorden som tillhör krafter som ger ro inom Er. För att Ni ska vara närvarande, tar Vi nu fram det skal som ytterst påminner Er om den glädje som rinner genom hela Er kropp då Ni är fullt närvarande. Luta Er tillbaka i denna stund, snart genomför Ni det som den innersta tanken vet! Som en fjärils flykt blir den tankeverksamhet som Ni då känner, men Er stund påminns åter av den heliga stund för Er då Er närvaro är total. Förmedla all kunskap som kommer, Ni får den hjälp Ni behöver. Tro på Er själva, hjälpen kommer till Er!

 

Nu är Ni i den tidszon som världen väntat på! Hinder för samverkan finns ej! Den stund kraften kommer är Er väntan över, Ni ljusets barn tar då fram kraften som påminner Er vad själen väntat på! Ytterst är Er förmåga i det tillstånd som Er kamp äntligen vilat färdigt genom. Förmågan leder Er genom dalar av hinder, men Er kamp är slut och Ni får nu fram den seende aktiva och kärleksfulla tiden som visar Er vägen till det rike som finns för Er!

 

Låt stunden närvara inom Er. Tidsmässigt genomförs nu tankar som tar fram förmågan Ni har. Ur Era samveten genomförs utrensningen som Ni väntat alldeles för länge på, men som påverkat dem som ur tider deltagit för att kompensera Er. Dold är tanken att gömma sig, Ni leds nu av den Helige Ande som inom Er påvisar Era enorma krafter. Du erfar snart känslan! Tag fram Alltets gåva inom Er, samhörigheten liknar den som ytterst ger Er förmågan att leda hela vägen fram! Som ett barns väg, är nu den verkliga genomförbara viljan att gemensamt ta fram kärlekens ljus för att medvetet låta platsen Ni verkar på nå alla dem i ljus.

 

Tanken väljer den kraft som har sin upprinnelse i Ert hjärta. Förmedla visdomsorden som kommer, väller fram ur Ert inre!

Den sanna samhörigheten ur Era djup bjuder in alla som törstar efter förståelse, kunskap och kärlek. Den samverkan som alla kommer att törsta efter, sjuder i Edra ådror och Ni kommer utan att förstå, ge Er hän i denna kraft som inom Er härskar.

 

Dold för världen leds Ni av oss alla för att nu genomföra Alltets eviga saga.

 

Den plats Ni befinner Er på är redan utstakad och för att genomföra vad Ni en gång medverkat till, låter Vi Er nu inleda den nya Eran världen står inför.

Sinnet tvekar, men hjärtat leder Er. Kunskapen Ni äger ger själen ro och samvetet leder Er framåt!

 

 

Sfärers längtan

 

 

Tack! Tack!

 

Kära Maria!

 

Det händer så mycket nu, både i världen runt om oss och i vårt inre. Mörkrets uppgång i ljuset inte minst. Vi skickar kärleksljus, finns det mer Vi kan göra?

 

-Var på den plats Du är kallad till! Den speglar sig i din kärleks mönster. Även om Du tvekar, lyser kraften större än Du anar.

 

Medveten är den fullkomliga tiden. Den skickar irrbloss för att Vi ska stärka vårt inre, men även ta emot det kärleksljus som sprids till Er!

För att nå medveten skala, ägnar Vi nu all den medvetna kraften som Du och alla Ni ljusbärare tar fram. Kraften speglar ljuset inom oss alla. Medveten plats vårdas av alla dem som närvarar i tidens begynnelse. Hör Ditt inre ord, Du leder skaror som behöver det. För att nå den klang som genomför vad Ni kan ta emot, är Ni i detta nu medvetna för att ta fram ytterligare gåvor som Ni välsignas med och kan sprida vidare. Hör klangen från oss alla. Vibrationen leder Er och tankeverksamheten ökar inför de krafter som leder Er vidare.

 

Som en vindpust i Ert inre meddelas Ni då tidens gång flyttas för det oändliga, eviga som pulserar inom Er. Tankar skimrar och leds genom Er för att nå fram dit Ni tillhör. Ni bebådas av de krafter som genomför detta, samtidigt som Ni upplöser de dagars tunga krafter som Ni haft. Låt själen ha den gång som så kraftfullt visar platsen som Ni återvänder till. Förmedla och skicka ljus till alla dem som Ni möter. De behöver Er i detta tillstånd då världen känns så kall. Kärlekens ljus bringar Er den glädje Ni kan ta emot och uppfyllas av!

 

Maria

 

Tack! Tack!