Januari 2014

BudskapsPortalen

Budskap genom Yvonne

 

 

Jag vaknade mitt i natten av att en djup röst viskade inom mig. Den ville berätta något och sa att jag skulle få besök. Någonting närmade sig, … Det var den ljuvligaste ljusenergi jag någonsin upplevt; den var som honung, smält smör, violdoft och norrsken samtidigt. Jag fullkomligt överlämnade mig i dess skönhet och lät mig forcera mängder av gamla yttre barriärer, som jag själv byggt upp. Hon berättade att hon är här för att riva gammalt skräp så att det nya kan få blomma, …

 

Det är förvisso vinter i er värld, men vi ser er. Vi genomskådar kylan och ser er värme, er kärlek och er längtan. Ja, visst är det kallast när längtan är som svårast. Många av er har mött sitt motstånd i just kyla och smärta, medan många av er mött motstånd i just det att inte våga möta sitt motstånd. Er vistelse på Jorden är så mycket större i sin betydelse än ni kan se än. När längtan rämnar sitt bås och breder ut sig över nejder, får smärtan ett täcke och döljs därunder. Kylan som nu råder drar undan alla täcken, ridåer och gardiner, så att ni kan se bättre. För i er smärta bor den vishet som tar er till insikternas hamn.

 

Främmande är tiden för er och även så för oss. För i dessa stunder av evighet dansar en rörelse genom eran, som aldrig tidigare rört sig i dessa kretsar. Det är en energi, en vibration av tyngd, trots sin subtila lätthet och gira frekvens. Den vill lyfta er ur tidsbegrepp och rymd och få er att se er storslagenhet i det större perspektivet. Vi är alla älskade av denna energi.

 

Så andas i din livsrörelse, andas djupt, länge och ofta, så att energin får dansa fritt i dig. Den lyser upp ditt inre och genomljuder alla celler med en galopperande känsla av livslust, trots mörker, kyla och tröghet.

 

Varför alla dessa energier och varför just nu? Vi ser era frågor och era funderingar på vad som egentligen skall hända. Tänk nya banor; tänk att din dåtida version ligger lagrad inom dig och berikar dig med livserfarenheter. Du behöver inte åka bakåt i tiden för att förstå din historia – du bär den inom dig och kan nu plocka fram den när du vill, tack vare alla energiförhöjningar som skett de senaste åren på er Jord. Precis på samma sätt väntar ditt framtida Jag på att få din uppmärksamhet och kontakt och därigenom få dig att uppnå ett högre perspektivseende i ditt liv jus nu. För nu sammansmälter Alltet genom Evigheten och livsdansen tar sig en ny början.

 

Föreställ dig att du är evig genom tid och rymd, föreställ dig att du finns i framtiden och där besitter erfarenheter, som du skulle kunna ha nytta och glädje av i detta livsögonblick. Det är inte längre omöjligt att få tillgång till denna insikt och förståelse. Därav de nya, dansanta energiernas ankomst i era liv. Andas denna tanke och vila i dess eviga tröst.

 

När klockor slår stannar hjärtan och när hjärtan slår stannar Universum och lyssnar. Era hjärtans slag är livstrummans ljud genom rymderna, som sammanfogas i nätverk för att frigöra sin essens. När du andas, hör vi ditt hjärtas trumslag som en ljuvlig ton för livets skapelse i Kosmos. Vi hör dig i varje andetag. Du kan höra oss genom din tankes färd bortom det fysiska. Så fungerar den nya uppgraderingen av människans medvetande, som nu föds i var och en av er.

 

Det innebär att ni kommer att tänka mer långsiktigt, agera med mer framförhållning och utgå från tanken att era liv är eviga i en mer koncis aspekt av livets alla stora frågor. Vi är närvarande för att förankra dessa nya tankar inom er och se till att ni andas så att vi hör er. För i denna gemensamma andakt formuleras nya vägar i Universums framfart – till glädje för alla skapande krafter och kreativa ljussjälar. Dansen är evig och det är du med. I din framtida version av ditt Själv finner du svar, vägledning och uppgifter som berikar dig i Nuet. Använd dig av denna gåva, finn ut hur du kan utveckla den, tillsammans med oss, så breder sig livsvägen ut som en enorm raksträcka i allas era liv. För vägen in i ljusets mitt är här.

 

Det eviga ljusets bärare

 

Tack!

 

Budskap genom Agneta

 

 

I det förhållande som tydliggör Er närvaro, ser Vi nu de gränser som förtydligats! Er närvaro betingar de platser som medvetet kallar Er.

 

Över Er alla framkallas det mönster som tydligt utgör Er gåva! Inom Er, är nu kallelsen betingad och även de platser som medverkar. Tydligt tar Vi emot Era väl utvecklade källor som genomför Er linjära gärning. Tag emot den varma tanke som kallar Er! De förutspådda, medvetna är i drift inom Er, och utgör kallelser till andra.

 

Medvetna är de gärningar som framträder och språket leder Er inom den barriär Ni kämpar med. Tag Din gärnings medvetna kallelse inom den närvaro som leder Dig!

 

Även om Du ännu tvekar, leds Du åt det håll som kraften visar. Små, små rörelser inom de framkallande växlar som påverkar Er, har den förmåga att närvara för att leda Er!

 

Genom Er är nu brukbara torn i rörelse, och framöver åtföljs livets komplicerade, medvetna vägar Er vägs tankeöverföring. Sålunda är den skapelse betingad att följa med. Tanken kräver av Er att åtföljas inom de begränsade vägar som sinnet kräver. Sålunda är Ni nu i den medvetna fas som gärningen talar för.

 

Er förmåga är skapande i de krafter som leder Er, men tillfälliga är de ännu prioriterade som vägleds Er! Snarare än Ni tror väcks den kraft som så medvetet leder Er!

 

Skapelsens inre kraft lyser av åtrå för att bringa Er närvaro i den riktning tingen visar. Ur den uppenbara sanningen leds Er kraft för att nå den tillförsikt Ni är utsedda till. Genom Er vånda, tar Vi nu fram det mönster som kallar Er! I den mån Ni är närvarande, erkänns daglig träning mellan de två som speglar Er! Tankens förvillande blir den sagoport som leder Er fram. Kampen i Ert inre påkallar den flykt Ni måste vända. Somliga av Er är redan i den uppenbara medvetna tankens mål för att följa de krafter som leder Er.

 

Påföljande dagar skärmar er närvaro genom allehanda pågående influenser de behov detta tillstånd behöver för att din tillförsikt ska åkallas. Genom Er trappas samtliga tvivlande ur det spår Ni skapat. Er kamp är till ände, men Er själs inneboende kraft leder Er den väg som är kallande! Innehavet av Kärlekens väsen genomför de yttringar som betyder Storhet inom Era skal! Samtliga av Er bär nu den intelligens som ännu är skapande av tillförsiktens väg!

 

Uthålliga tankars förmågor skänker Er den kraft Ni återigen vägleds av, och innehållet baxnar! Tydliga är de krafter som leder Er fram och över den spegling Ni utsätts för tar Vi fram den punkt som talar om innehållets medvetna Sigill.

 

Även om Er tanke skenar, är betydelsen av den art att Ni nu genomför tankens omvälvande struktur. Själslig närvaro är kampens åtråvärda signum över de skodda hinder Ni ännu har.

 

Så tillåt Din närvaro att tala genom den kraft som återvänder inom Er. Er saga är all och det spektrum av färger som följer Er är ej tidsbegränsat!

 

 

Ur den Himmelska tidens vetande.

 

Jakob

 

 

TACK!

 

Framöver leds Ni än en gång till den punkt som framkallas av Er. Er närvaro sänder de krafter för Er egen skull. Ni innehar de möjligheter som driver ert tunga lass förbi själars tankar. Er förmåga är välgörande av det skäl att framgångar skapar beroende. Ur Er talar den pågående kraften det innerliga språk som härleder Er förmåga.

 

Själars yttrande är inom Era krafters djup för att härleda Er förmåga att samtidigt hela dem!

 

Det yttrar sig inom Er, men av säkerhetsskäl blir Ni i den balans yttrandet skapar. Själens bedövande kraft talar inom Er, och nämnvärd är skapelsens makt. Tydliga förbindelser är i kraft genom den ärorika, allsidiga och pågående tanke Ni skapar!

 

Ert yttrande tar emot ledande mönster av den art som sanningen äger. Ur Ert inre, plockas de yttre medverkande fram för att skåda den sköra tråd som är i tillstånd att föreviga de villkor som är i stånd av den Helige Andes krafter!

 

Genom Er besudlas de villkor som är närvarande av mänskligt trauma.

 

För att föreviga det mönster som är framkallat, Ser Vi nu den Själsliga rit Ni innehar som den fördjupning ur Ert inre som kallar. Er närvaro är intakt och ljuset inom Er är brinnande!

 

Tydligare än så här kan Vi ej vara! Vår kärlek är över alla gränser!

 

 

Himmelens och Jordens Skapare

 

 

 

TACK!

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved