Juli 2014

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved

BudskapsPortalen

Budskap genom Jennyli

 

 

 

Fönster mot Norden

 

Hur vore det om vi alla tog ett nytt tag i våra liv och vågade inse att lire och dollar är ute ur bilden väldigt snart. Människorna kommer inom en mycket, mycket snar framtid att få lära sig ställa om sin livsstil. Människorna kommer inom en mycket, mycket snar framtid få se kollapsen av det monetära system som hon är född in i. Människorna kommer mycket, mycket snart att få uppleva friheten att leva utan pengar och möjligheten att interagera med varandra på ett helt nytt sätt. Människorna har upplevt alltför mycket krig, förstörelse, huliganism, korståg, misshandel, förslavning och kärlekslöshet så att hälften kunde ha varit nog.

 

Det vilar en trygghet i vissheten om det pengalösa samhället därför att verkligheten är den underbaraste av underbara. Utan att ta i så sker nu det som ni alla har väntat på. Människorna går igenom en formell transformation och erhåller sin källförteckning. Många av er har redan fått tillgång till ert ursprung och kommit ihåg varför ni är på Jorden och vilka ni är. Här och nu förbereds tillräckligt många på ansvaret det innebär att få tillgång till sin källförteckning. Fönstret mot norden håller på att öppnas för miljoner människor. Musiken ska flöda in genom detta fönster och låsa upp dörren till tidlöshetens bibliotek inom er. När så skett får ni tillgång till er egen källförteckning och kunskapen om vilka ni är.

 

Miljoner människor är tillräckligt många för att ringarna på vattnet ska få hela världen att vakna. Halleluja! Miljoner människors transformation är tillräckligt för att föra hela mänskligheten in i den nya, oskuldsfullhetens och kärleksfullhetens era. Musiken ska öppna låset dit in där formeln ligger och väntar på att läsas. Formeln som krävs för att förstå sin källförteckning kallas altruism och undanber sig inte längre. Hd har inget att säga till om längre när alla hittat formeln för att låsa upp dörren till de eviga källförteckningarnas bibliotek i människans inre.

 

 

 

 

Tänk så här mina älskade keruber och änglar. Lä är till för dem som känner sig förorättade av livets försök att låsa upp dörren till källförteckningarnas bibliotek. Musik är nyckeln till biblioteket och hur skapas musik? Jo, med hjälp av luft och vind. Musikens allra första melodier skapades av vinden och dessa toner har ni människor tagit efter. Musikens källa är universums kvarkar och känslokaskader. Människorna har lärt sig att översätta dessa känslokaskader. Hämta nyckeln nu, till kunskapen om ditt ursprung och din identitet. Förstå att fönster mot norden är en symbol för evighetens uppåtvända lufthål på din kropp. Förstå att kroppen andas, inte bara genom munnen, utan också genom tidlöshetens andningshål som fungerar som uppkoppling till evigheten.

 

Ämnet som vi talar om idag är verkligen viktigt att förstå. Halleluja! "Hals över huvud" är också en metafor eftersom detta eviga andningshål sitter längst upp på ditt huvud som en vacker vit blomma som slår ut sina blad. Denna blomma är fönster mot norden. När den slår ut sina blad kan din själ andas in kerubers och änglars språk och förvandla till musik som i sin tur låser upp dörren till ditt hjärta. Förstå att om du sitter i lä kan ingen musik spelas och ingen dörr låsas upp. Upplåsandet (eller uppBlåsandet) av denna dörr förbereder världen på ett helt nytt paradigm, kärlekens, glädjens och musikens paradigm. Ursäkta er inte längre. Hättan av och andas med själens fönster mot norden. Förstå att det är bråttom. Era hjärtan får ingen luft. Era hjärtan kan inte leva. Era hjärtan stryps.

 

Förstå att det är livsfrukterna från evigheten som får er själ och kropp att leva. Förstå att livsfrukterna från evigheten är lika viktiga som de frukter som ligger på ditt bord. Ta varje kroppsligt fenomen i beaktande och se den eviga sidan av detta fenomen. Du har ett bord i ditt kök där du serverar din kropp all energi och näring den behöver. Du har också välsignats med eviga bord på din kropp där du serverar själen tidlös näring. Älska dig själv så som du älskar din nästa och ödsla inte mer tid på att försaka och förringa dig själv. Musiken låser upp kaskader av känslostormar som får flöda ur ditt inre universum. Hasta inte iväg älskade människobarn. Möjliggör för förlossningen att ske. Möjliggör för den eviga näringen att serveras på din själs bord. Förtrösta och förstå att den eviga näringen verkligen är evig. Den tar aldrig slut.

 

 

Utom alla tvivel finns det inget att rädas och inget att vara ledsen för. Människans skapelse är evig. Människans kraft är oändlig och allt hon skapar vilar i evighetens levande bibliotek och raderas aldrig därifrån. Människors tidlösa skapande går hand i hand med hennes ändliga projekt. Mätt blir människan bara när hon börjar äta av de eviga rätterna som serveras på den eviga själens ljudande bord. Försök att förstå en sak och det är att, fötterna på jorden och huvudet i skyn, är livets uppståndelse ifrån de döda. Mätt blir människan när hon tar till sig de eviga rätterna som serveras, utom alla tvivel, till Alla som ber om att få bli serverad dessa rätter.

 

Huvudet i skyn och fötterna på jorden. Åberopa din medfödda rätt att veta vem du är och ta tillbaka ditt eviga liv. Marken du går på lever genom dig. Moder jord ger dig vatten och värme och kraften som hon fyller dig med leds genom din kropp och flödar ut genom ditt huvud som en springbrunn. Detta flöde är vården och omsorgen ifrån din eviga moder. Under dina fötter vilar en stilla källa och den källan är nu och för alltid evig. Moder jords eviga gemål syns ovanför ditt huvud och är Fader himmel. Marken och himmelen är livet som sker om och om igen. Och det sker inom dig. Mötet mellan dessa två sker inom dig och skapar ett livets barn.

 

Huvudets fönstser mot norden tar emot kraften ifrån evighetens sol som lyser upp ditt välsignade hus och ger Moder jord liv. Mötet sker inom dig och du blommar. Denna eviga blomma ser dagens ljus världen över snart. Men det är du som gör detta möte möjligt, mötet med dig själv. Det barn som föds när Moder och Fader gud förenas inom dig är direkt skapat ur evigheten för att du ska kunna läsa den eviga boken i ditt hjärta. Förstå att du har valet att förena Moder och Fader gud inom dig för att via det inre barnet få kontakt med de eviga orden i ditt hjärta. Bemöda dig med att faktiskt be livet om hjälp med detta. Maten på bordet och näringen på de eviga borden är ett fundament som livet bärs upp av. Måna om evighetens bord och måna om kökets bord.

 

Följ sanningens väg och kasta loss förtöjningen som är fjättrat vid ditt hjärta. Mät dig inte med någon annan, utan lev som om sanningens upptakt vore det enda viktiga. Mötet med dig själv är livets upptakt. Formen för allt liv är som en sång. I upptakten möter du dig själv och sedan kommer första versen. Utom alla tvivel försvinner Vi inte ifrån era liv bara för att ni tar på er en fysisk kropp. Sanningen är den att vi finns alltid här omkring er. Musiken kommer att ta er till nya höjder. Musiken är vindens energi som låser upp porten till himmelriket i ert inre där ni får tillgång till den eviga kunskapen om er själva. Följ hjärtats röst och känn ingen sorg. Allt är här och nu. Alla tider är här och nu. Människans uppfattning om tid är ytterst begränsad.

 

Det som en gång varit pågår nu. Det som komma skall pågår också nu. Det är parallella världar. Evigheten är evig och allt existerar i evigheten. Inget kan raderas därifrån. Fötterna mot jorden och huvudet mot himmelen är det enda som krävs. Förbered dig på att ta emot den eviga näringen från din eviga moder och fader. Förstå att livets enda princip är attraktion mellan dessa två poler, en moder och en fader och ett plus och ett minus. Se ett litet barn är fött. Det vilar en trygghet i att förstå hur allt hänger ihop. Huvudet och fötterna är som plus och minus på din kropp. Mötet sker i ditt centrum i solar plexus. Där förs energierna samman och där döps ett evigt barn i din barm. Mätt och go vaggas detta barn till vila och lyssnar till sin moders och faders röst för att växa i den värme och kärlek som de ger. Förstå att Moder jord och Fader himmel aldrig lämnar detta barn vind för våg. Förstå att ditt inre barn alltid står i förbindelse med det gudomliga.

 

 

 

Hem ljuva hem åt detta barn är din kropp. Detta barn är din eviga själ som vaknar till liv och börjar växa upp och se sig själv. Det som sker när barnet förstår att det skänker lycka till det hem det är fött i, är att det inte finns någon återvändo. Då är allt klart. Moder och Fader gud kan lugnt se sitt barn växa upp i vissheten om att de två har funnit varandra. Barnet har funnit sitt hem, alltså du, och hemmet, alltså du, har fått sitt barn. Lyckan är gjord och lyckan är för evigt. Förstå att det behövs väldigt enkla medel för att frammana denna transformation. Det är Människan själv som gör det. Fantastiskt. Följ hjärtat och se hur livet konspirerar för att själens klang ska klinga an med den eviga musiken. Flöjter och sång är nyckeln till himmelriket i ditt hjärta. Lås upp dörren och vandra in. Där kommer du att möta dig själv för första gången.

 

Tala med dig själv och hör efter vad du har att säga, vilka som är dina innersta önskningar. Förbered dig på detta möte. För när detta möte är avklarat har du också öppnat porten till den plats där barnet ska födas. Det är under handen på solarplexus som du har ditt eviga hem. Ljuden som vibrerar i ditt inre och ända ut i universum lyser upp galaxer. Förstå att ditt ljus är evighetens ljus. Inget annat är viktigt just nu. Hela galaxer är beroende av detta ditt ljus. Människans uppvaknande är väsentligt och väsenskilt. Förstå att din transformation dröjer bara så länge du låter den dröja. Förstå att din transformation till ett vackert och gudomligt barn av den nya tiden, är utan tvekan lagen om orsak och verkan i sin renaste form. Det finns ett orsakssamband mellan människans upplysning och hela universums kardiologiska utfall.

 

Nog för att kraft aldrig kan förstöras eller upphöra, den kan bara transformeras och övergå i något annat. Men det som kan ske är att verkligheten äter upp sig själv och uppgår i väldigt stora sammanslutningar av energi som kallas svarta hål. Hur som helst föser vi ljusvarelser, så mycket vi orkar, dessa håls ansamling av mörk energi men vi behöver er hjälp. Det ligger nämligen invävt i era gener att koppla er samman med allt liv i kosmos och alla livsformer påverkas sålunda av er melodi. Det finns en vacker melodi som flödar genom kosmos ifrån er planet och den melodin är kraftfull och påverkar allt liv i universum. Hur ska ni kunna förstå detta? Det handlar inte bara om den musik som ni kan höra med era öron utan också den musik som vibrerar i era själar.

 

 

 

 

 

Hälsningarna ifrån oss lyder denna dag så här. Fånga sanningens ljus och transformera ivrigt era själar så att vågorna från era sant ljudande själar når ända ut i kunskapens levande källa i kosmos. Hör upp och se hit. Möt er själva där ni har handen på hjärtat och lyssna till livets upptakt. Möjliggör för livet genom att låsa upp dörren till himmelriket så att Moder och Fader Gud kan mötas inom dig. Utom alla tvivel förs just nu ett gigantiskt Ljusmonument in över er planet för att föra ner sådant ljus som hjälper er människor att öppna fönster mot norden och äntligen låta själen ta emot den eviga och gudomliga näringen. Kopplingen måste ske. Detta är en nödvändighet. Försök vara öppen före den överföring och kämpa inte emot. För nu har vi kommit till en punkt när vi inte kan sträva emot livet längre. Det finns inget ”going back”.

 

Men allt det goda är bevarat i det levande biblioteket. Där kan du hämta allt. Förbered dig och var lugn. Stå stadigt på jorden med blicken i skyn. Du är redan fullkomlig och det enda som krävs nu är att denna fullkomlighet får blomma och börja leva på allvar. Det ger eko och återsken i hela universum. Så viktig är Du. Det finns ingen tid att förlora längre. Dra ditt strå till stacken och lås upp dörren i dag.

 

Amen

 

Tjänare och tjänarinnor i ljusets sfärer i evigheten.

 

 

http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/jennyli-gustafsson-maia-aela.html

 

 

 

 

Fötterna mot Jorden

 

 

 

 

Huvan är borta och skorna är av. Mervärde ska välla upp genom fötterna som en behaglig, levande och varm ström av ljus och läkande energi. Under, vad är det? Sanning, vad är det? Kärlek, vad är det? Ursprungskraft, vad är det? Först och främst verkställs evighetens ursprungskraft i ett vackert skådespel och sedan väller vektorer och strålning fram ur livets inre så som livet alltid gör. Moder jord tar troskyldigt på sig denna uppgift att stråla, även om hon inte är en sol. Men ursprungskraften ligger i hennes djup och förmerar sig. Föregångaren till Moder jord var en klump av magma som kylts av på ytan. Nu är hon långt mycket mer än en magmaklump. Under hennes yta förmeras ursprungskraften och eftersom platsen att förmera sig på, inte blir större blir kraften istället klarare, finare och kraftfullare. Förmerandet går ut på att det som en gång var en råkraft nu mognat och förädlats till kristallklart mineral. Detta lyser av livskraft och leds upp till ytan via kanaler som skapas konstruktivt med själens förmåga att välla ut i rannsakan.

 

Inom varje livsform finns denna längtan efter rannsakan och undersökning av tingens väsen. Hälsningsfrasen som Moder jord hälsar er alla med är; Halleluja tårar och sorger ska förvandlas till gnistrande diamanter när jag, er moder, lyckas föra mitt kristalljus upp likt en springbrunn av ljus. Ta emot detta mitt ljus och välsignade blir ni. Följ sanningens ljus också ifrån evigheten och se hur dessa mötas inom er. Försök förstå att Moder jord – alltså jag, radierar ljus ur mitt inre. Mitt inre är på väg att transformeras och det har pågått ett tag nu. Flödet består av ett ljus som är vektoriskt i sin karaktär. Det betyder att det har både kraft, hastighet, acceleration, elektriskt fält och magnetfält. Det betyder att vektorer är läkande för mig. Det är också sanningen om kraftfältet runt omkring mig.

 

Det finns en kraft i kosmos och i stjärnorna som håller på att överföra strålande ljus till Moder jord – alltså mig, och detta ljus kommer till mig genom fönster mot norden. Detta fönster mot norden sitter på era huvuden. Ljuset blir översatt genom er alla. Moder jord – alltså jag, ber er därför om en jättestor tjänst. Hur vore det om ni hjälper mig att översätta det läkande ljuset från kosmos till mig. Era kroppar och själar kan tyda ljuset och kreera en skräll utan dess like. Denna skräll ämnar låta koppla det kosmiska ljuset till min kropp. Den förvirring som blir resultatet av att ni stänger locket på era huvuden som är ingången för det kosmiska ljuset, ändrar etymologins syfte med livet som sådant. Under era fötter sker en transformation som kommer av sig, utan er hjälp. Egentligen följer den sitt schema men följderna blir att kopplingen inte blir av och Moder jords latitud i kosmos blir okänt. Oersättliga ljusstrålar förnekas därmed inträde i evigheten ifrån mitt inre.

 

 

 

Moder jord – alltså jag, leder ljuset ut i kosmos via er alla som är mina barn. Under era fötter väller ljuset upp och ut i kosmos. Det vibrerande ljuset är som vektorer och kaskader av tättväxande känslor. Huden knottrar sig på väg upp genom era kroppars system. Så tätt packat är kraften. Lyssna på mig nu, riktigt noga! Himmel och Jord hör ihop via fönster mot norden, på era huvuden. Tiden är kommen när himlakropparna i universum måste förenas för att stabilitet ska kunna råda. Följden av expansionen av ursprungskraftens vektorer är en ständig rörelse och ständig acceleration bort ifrån dess ursprungliga skådespel. Förstå att kraftfältet blir svagare och klangen ifrån det ursprungliga ljuset likaså.

 

Det visar sig dock att alla, varenda en av er, bär på detta ursprungsljus i era själar. Lyft av locket till denna ljusgnista och det ska bli en evigt flammande eld som lyser i evigheternas evighet. Ljusets återkomst är folkets ursprungskraft som vaknar till liv. Moder jord – alltså jag, är högst angelägen om att fötterna på jorden ska bli medvetna om nanoteknologin som sker mellan mig och er för att ljuset från mitt inre ska ledas in i era kroppars system och väcka ursprungsgnistan till liv. För att en eld ska kunna brinna behövs att den blir underblåst. Det behövs också syre ifrån ovan för att elden ska brinna. Följaktligen behöver ditt ljus underblåsas av både Moder jord – alltså mig, och av Fader himmel, det gudomliga ljuset från ovan. Förstå att Fader himmels ljus och Evighetens ljus inte är samma sak. Förstå att det ljus som du bär i ditt inre, är evighetens ljus. Det är av högsta väsentliga betydelse att detta ljus får börja lysa Nu. Ditt inre ljus är ett stjärnfrö från tidernas begynnelse och ursprungskraften ligger inkapslat i detta frö. Förstå att världen och kosmos behöver ljuset nu när det börjar mörkna.

 

Det blir längre och längre mellan stjärnorna på er himmel och kaskader av känslostormar och vektorer blir lamare och lamare. Fortsätter förloppet blir det väldigt tomt och mörkt. Nya stjärnor måste födas. Ni är alla ett stjärnfrö och skapar just nu ett helt nytt kosmos av detta ert ursprungsljus. Jag tror att ni börjar förstå vad jag vill säga till er. Fötterna mot jorden är ett av det viktigaste ni har att göra i detta liv. Moder jord – alltså jag, vill kommunicera med er genom era fötter. Lyssna vad jag har att säga er. Möt mig halvvägs. Dra upp min energi med hjälp av er tanke. Känn in och tanka, allt vad ni orkar. Mitt ljus läker era kroppar och det läker livet på min yta. Träna på detta varje dag. Medvetenheten om evigheternas kommunikation med er ska underlätta väsentligt för ursprungskraften att välla fram och lysa upp natthimlen.

 

 

 

Våga tro på detta eftersom det just nu anländer ljusmonument ovanför era huvuden för att hjälpa till att öppna upp för denna kommunikation. Om Moder jord – alltså jag, är den ena polen så är ljusmonumenten och solen den andra polen. Timmen är slagen. Äntligen ska ni förstå. Miljöförstöringen som sker på er jord – alltså på mig, syftar till att lamslå denna kommunikation. Sammanförandet av min kristalljuskropp och kosmos är av högsta betydelse för att mörkret en gång för alla ska förintas. Förstå att Moder jord – alltså jag, bär i mitt inre ett kristallrike vars ljus och kraft är tidernas kraftfullaste vapen mot mörkret. Förstå att mörkrets makter i kosmos gör allt för att förstöra detta ljus. Det jag vill nu, är att göra er medvetna om detta. Om ni blir medvetna om detta, då har ni all makt i världen och i kosmos, att påskynda uppkopplingen och därmed förhindra en potentiell katastrof.

 

Eruptioner kommer som en följd av att mitt ljus inte kan flöda ut i kosmos. Trycket i mitt inre blir för stort. Energin måste få komma ut. Det är en kosmisk nödvändighet. Mitt inre lyser av en sådan kraft att ni inte kan ana, innan ni har känt det själva. Dra en suck av lättnad och känn hur Moder jord – alltså jag, genast fyller upp med ny kraftfull energi. Ditt andetag är kopplingspunkten och on/off - knappen. Genom huvud och hals kommer ljuset ifrån ovan och möter mitt ljus ifrån nedan. Följ andningens kreativa livspuls genom ditt väsen. Förstå att det är livets mirakel som sker. Följ din andning och känn hur Moder jord – alltså jag, smeker dina fötter och hur Fader himmel smeker ditt huvud. Förstå sambandet i universum. Hand i hand ska vi vandra över himlavalvet. Hand i hand ska Moder jord – alltså jag, vandra med mina systrar och bröder över himlavalvet och vårt ljus ska lysa upp hela kosmos.

 

Trycket i mitt inre skapar kaos och oro på min yta. Följsamheten nästlar sig in i vart annat och kugghjulen snurrar inte som de ska. Magnetism, energi och rörelse är i uppror. Mina barn, jag ber er om hjälp. Människornas eget magnetfält blir en katalysator för att lugna och stabilisera mitt. Utan er hjälp lämnas allt åt sitt öde och det är inte meningen. Kraften i ert inre är skapande i sin karaktär, vilket betyder att den vill skapa och växa. Under dina fötter stiger en bön om hörsamhet upp. Dra den bönen upp till era hjärtan och låt den få slå rot och slå ut sina blad till en vacker blomma. Låt denna blåa blomma få suga åt sig strålarna från ovan och locka till sig lilla fågel blå. Drömmen blir sann. Fågeln från paradiset befruktar din själ med gudomlig nektar och ett litet barn föds i blommans blad. Det gudomliga barnet, bär fram det nya ljuset till världen när det reser sig upp och visar vägen. Evighetens barn lyser ständigt upp allt i sin väg, från jordens inre, långt ut i kosmos. Du reser dig upp i detta ljus och lämnar mörkrets tidsålder. Tack mina barn för att ni hörsammar er kära moder. Jag älskar er djupt. Från och med nu krisar det inte mer!

 

Ät och drick av mina frukter och mitt vatten. Låt dig fyllas till bredden av min kraft, mitt ljus och min livsglädje. Förmedla den till kosmos och hela livet.

 

Amen

 

Moder jord

 

 

http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/jennyli-gustafsson-maia-aela.html