Maj 2014

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved

BudskapsPortalen

 

 

Getterön

 

 

Under en helg i maj 2014 samlades några ”systrar” på Getterön och mediterade.

Vad som kom fram allra tydligast genom de budskap vi fick motta, var att nu

behöver vi förstå att vi, var och en av oss, bär på Gudomliga egenskaper

som behöver lyftas fram. Vi är alla upplysta i vår ursprungliga kärna och nu kan vi

i all ödmjukhet och tillit förstå våra vackraste sidor, så att de kan blomma.

Inga gamla rädslor, mönster eller tvivel får längre förhindra vårt andliga uppvaknande

Det vänskapsband som knöts oss systrar emellan talar om en mycket större vision än just bara vår lilla grupp under en eftermiddag. Uppdraget att knyta band mellan systrar världen över finns med som en vision och den visionen bärs av trägen vind ut över världen. Med systerskap menas mänskligheten i sin helhet. Det blev jag medveten om den dagen. Därför att kvinnans kraft är något vi alla bär inom oss oavsett kön. Det finns också en vision som går långt utöver den privata sfären som handlar om att verkligen se det som redan är här, det som redan har manifesterats av sanningens ljus på Jorden. Det är mycket mer än någon av oss kan förstå. Privata bekymmer blir plötsligt så oväsentliga. Moder jords uppstigning är det primära uppdraget för oss människor som vistas här just nu. När vi tar Moder jords uppstigning på allvar i våra privata liv, då frigör vi samtidigt oss själva. Det är utom alla tvivel på det viset. Mitt budskap som jag fick ta emot uppe på klippan på Getterön i Varberg lyder som följer.

 

 

”Sanningens följeslagare är Jesus och orden som du talar är talade för att jorda och lyfta människor. Använd ögat för att aktivera ordets sanna följeslagare inom alla du möter. Ta emot gåvan som jag vill ge dig idag som är Herrens ord och använd detta ord för att lansera ett nytt fantastiskt, enastående arbetsklimat på Moder jord. Förstå att du är ett ordets sändebud och bärare”

 

Jennyli

 

 

 

Det är i läget som Ni nu befinner Er, som förändringen sker. Andas in denna insikt! I Era hjärtan brinner nu en ny låga, som Era förfäder, Era Universella familjer och Gudomen tänt. Denna låga uppvisar uppdaterade egenskaper inom Er, som kommer att frigöra Gudomliga krafter ytterligare. Det är ämnat att ta fart i den kärleksfulla utvecklingen för människan just i detta skede av Er utveckling. Tiden som ni befinner Er i kommer att radikalt förändras; först till det sämre för flertalet, vilket innebär en genväg till uppvaknandet – att gratulera - och sedan till den Härlighet som Ni är ämnade att, av egen kraft, skapa för Er själva, hela mänskligheten och alla framtida ljusvarelser.

 

Ert Universum genomgår nu själva slutspurten och allt vänds ut och in, för att möta sitt Själv, sin kärna och sitt ursprung. Det är ingen katastrof, tvärtom, det är frigörelsen som innebär att ni alla får tillgång till den högre intelligens som ligger latent i allas kärnessens; till Ursprungets, Helhetens och Alltets visdom. Ingen av Er kan personligen ta emot all denna information av egen kraft, utan det är tillsammans vi förstår Sanningen om livet och dess utveckling. När Ni alla förstår att ni ingår i denna helhet, är vi redo att fylla på ytterligare visdom.

 

Närmast återstår för Dig att se Din egen väg, befria den från illusoriska hinder och gå dit vägen leder Dig. Det finns ingen annan som visar Dig vägen, mer än Ditt Själv. En gång för alla ber vi Dig att förstå detta!

 

 

Universum vilar i Dina händer,

som är välsignade av Skaparkraften,

som utvecklas av Dig!

 

Ljusets Bärare

till nästa Skeende!

 

Tack!

Yvonne

 

 

Mitt brev som jag fick motta under meditationen, på den lilla röda planeten Vox kom från en flicka som var både mörk och ljus. Hon ändrade skepnad hela tiden! Hon lekte med mig! Det hela började på ängen med att vi låg i en cirkel i formen av livets hjul! I mitten fanns ett altare där en gammal vis kvinna serverade oss kaffe från en kopparpanna. Hon hällde upp i vackra små koppar och bjöd! Vi fnissade och rullade runt och hade skoj! Flickan lade sitt brev på min mage när vi kom tillbaks från den röda planeten Vox? Flickans namn är Ljune, hon skriver till min själ: ”Du är, Du vet, Du kan, Du är ljus, Du är kraft, Du är kärlek, Du är gudinna, Nu är nu, Ljuset flödar genom dig. Från krona till ögon, från ögon till hals, från hals till hjärta, från hjärta till sol, från sol till grotta, från grotta till berg till jord till himmel till allt. ”

 

Kram från Elisabeth

 

 

1) JAG ÄR MITT I SKÄRNINGSPUNKTEN - I ETT GYLLENE LJUSSKEN SOM FOKUSERAR FRÅN HÖGER OCH VÄNSTER ... OCH DET ÄR JAG SJÄLV SOM STRÅLAR UT ÅT BÄGGE HÅLLEN: JAG FÖRSTÅR ATT GENOM ATT JAG HÅLLER FOKALPUNKTEN HÅLLER JAG SAMMAN KRAFTEN, OCH ATT DENNA NYA SYMBOL ÄR MIN HJÄLP.

 

2) JAG HAR EN PLATS/PLANET SOM ÄR HELT MÖRK OCH STJÄRNLÖS, MÖRKBLÅSVART DÄR EN HEMLIG KÄLLA AV GLÄNSANDE SVART VATTEN I EN CIRKEL MED KLIPPHÄLLSVÄGGAR SOM RUNDAS MJUKT IKRING. KRAFTKÄLLA TILL ÅTERHÄMTNING OCH MEDITATION, INNAN JAG ÅTER GÅR UT OCH HÅLLER VÄRLDENS LJUS I MITT VÄSEN.

 

ljus & kärlek!

/Barbro

 

 

Budskap genom Agneta

 

Genom Din tillåtelse, medverkar Vi nu från denna Heliga plats. Genom Dig närvarar den Helige Ande som medveten kraft närmar Sig Din fulländning. För att genomföra Sanningens budskap närmar Sig Alltets kraft, och genom denna kraft återspeglas Alltet!

 

För närvarande tolkas alla de som medvetet närmar Sig Ditt ljus. Sanningens talfält sprider då sig likt frön i vinden, och Din talmatta närmar sig tankens makt.

 

Genomför Alltets spridning av krafter som förmedlar vad kunskapen talar om.

 

Seende är de som i sina egna fält tar fram Alltets, Tankens och Maktens Gudinnor.

 

Slagfält reser sig på den närvarande, förmedlande tanke Ni återskapar, för att genomföra Själars bebådade medvetenhet som innebär genomförandet av Skapelsen. Denna tankekraft skapar dels den Era som redan är utsprungen, dels den akt som leder Er tillbaka i tidlöshetens tillstånd.

 

Din närvaro återser den Skapelse som medvetet återkallar alla de som inom Sig skapat tidens anda.

 

Själar lyser, och Din kraft återger åter den tanke som förmedlat återgången till Själens ro och vila.

 

Du återspeglar än en gång tankens medvetna plats som Du nu hör hemma inom.

 

Lys det ljus i närvaro av Gudaliknande mönster som tilltalar Er alla!

 

Påkalla Dina tankars närvaro under den tid som sanningen speglar. Du tillhör nu den del av befolkningen som så medvetet genomför traktens signade skatter, som lyser all kraft i närvaro av den Helige Ande. Be om den hjälp Du behöver, kraften finns inom Dig.

 

Dolda för tiden ser Vi nu vad skapelseakten innebär. Den samklang detta för med sig strålar av skönhet och innebörden fördelar dessa krafter Nuet!

 

Tillåtande är den väg som leder Er fram! Tindrande lyser de stjärnor som inser Din stora kraft som speglar livets skörhet ur gången tid. Skapelseakten bereder den nya tidens gång för att genomföra allt som ur tidevarv spelats upp.

 

Som den stjärna Du bereds genom, tillförs nu de nya krafter som tilltar i din medvetna förmåga. Sannolika är de spår som för fram Din nyvunna kraft!

 

Påtalade, införlivande är nu den sköra, men så starka tråd som kallar Er inombords.

 

Nämn den kraft som uttalar sig till förmån för alla dem som genomför ditt Signum i tiden.

 

Själar speglar Sig, och närmar Sig det datum som nu är beseglat.

 

Tanken leder Er vidare genom småskaliga hinder, men närvaron talar det språk Ni förstår.

 

Genomför tankens förmedlande! Det innebär sorg och glädje, men storheten i detta återstår för att kunna återgå i den tidsrymd Ni hör hemma inom!

 

Din Själ lyser och kraften talar sitt tydliga språk!

 

 

Abraham

 

TACK!

Tillåtelse utöver det vanliga tar nu sin plats!

Själsliga riter speglar Er kraft inombords!

Du återtar den kraft som är Dig given. Du förmedlar speglingen dina inre krafter skapar.

 

Som en fjärils dans tar sin flykt i paradiset, låter Vi nu tankar som ännu inte tänkts leda Er!

De härrör ur den skapelse som jorden genomgått.

Samtliga av de som så stadigt medverkat, tar nu fram den innerliga känslan i kärlekens tecken.

Framtida händelser tar sin början, och genom Er alla kan Vi nu starta Vårt digra program!

 

Din kraft genomgår den förvandling Du behöver. Tankar utbyts för att i godan ro ta emot den signade vetskap Vi alla trakterar. Kallelsen leder Er på nya vägar och ord som inte tillhör denna världen väntar Er!

Lys den kraft ur Ert inre som kommer Er alla att spegla närhet, kamp, kraft och mod i den för många förvirrade världen. Kärlekens mästare leder Er väg och inom Er skapas tankar Ni aldrig hört!

 

Er närvaro förmedlar nu Essensen av kärlekens kraft och Ni tillhör alla det ljus Vi förmedlar!

 

 

Tillitens Mästare

 

 

TACK!

Älskade Maria!

 

Nu närmar sig den tid som Vi väntat på och som Vi alla ska gå igenom. Den storhet texterna gav mig, känner jag inte igen mig i ännu. Även om jag förstår att mitt inre jag vet så mycket mer, önskar jag att jag kommit längre än vad jag kan känna in.

 

För att utvecklas måste jag släppa mina måsten och ledas av livets gång i tillit, men plötsligt är jag tillbaka......

 

 

-Du leds av den kraft som utvecklingen speglar för att nå fram. Tanken väljer sin väg inom Dig, men kraften ger Dig tillstånd att närma sig. Över Er all lyser den närvaro som speglar Era Väsen. Du bliver den Du är, men måste påminnas ibland. Inom Dig bär Du den kraft som genomfars av den lycka som Du emellanåt känner av. Tidpunkten ger Dig den kraft Du ständigt behöver. Över Er alla rullas den kraft som är Ny för Er och tålmodigt speglar Din kraft/tid!

 

Du bearbetar sägners budskap för att genom dessa ta fram den kunskap Ni alla behöver. Er närvaro är inte på Dagtid, då ägnas andra krafter sin tid. Du öppnas genom mindre väsen som leder Er till den plats som ständigt är närvarande.

 

Förbli Din tankes Mästare!

 

Du genomför Då den Evolution som berör Tankens kraft inom Dig. Du närmar Dig Alltets gåva för att genomföra de Yttersta Väsens genomgång innan Du är mogen!

 

Tankar kommer och går, var beredd att samla dem när Du närmar Dig den förmåga Du har för att genomföra Sanningens fält som kristalliseras inom Er!

 

Kraften är nu mogen. Din skapelse framhävs och genom Dig tar Du nu fram Alltets bevingade ord!

 

 

Maria

 

 

TACK!

 

Paradiset är endast ett medvetet ögonblick bort!

 

 

 

Här är vi på väg in i en tid som är full av retrospektivt tänkande. Andevärlden vill förbereda er på att känna tillförsikt inför det nya som tar er bort från tänkandet på det som en gång varit. Med tveklös säkerhet tvättar vi er rena från topp till tå. Moder jords tvättäkta vatten väller upp och kysser era fötter. Moder jords kristallklara inre rike väller upp och fyller er med vackert vitt ljus. Moder jords kristalljusrike väller upp och transformerar världen till en ljus plats. När vi i andevärlden ser era sorger vet vi att de endast beror på det retrospektiva tänkandet. Marken ni går på känner era sorger innan och utan. Skänk er själva tid att vända blicken mot marken och låta er moder värma er, vårda er och ge er näring. Här är vi nu! Tidlöshetens vänner står på rad och hälsar er! Moder jords väktare finns bland oss men också bland er. Många av er vill trolla bort ondskan och ta emot det paradis som väntar er.

 

Uppstigningen väntar ni på och den kommer när ni låter den komma. Moder jords inre kristalljusrike väntar på att bli upplyft till jordens yta. För varje liter svart olja som sugs upp ur hennes inre behöver ni ljusbärare endast suga upp kransen till denna olja. Förverkliga uppstigningen genom att lägga en slöja av ljus runt allt som är mörkt. Förverkliga uppstigningen genom att tindra med ögonen, genom att finnas där för Moder jord och genom att öppna den magiska kranen. UD har inget att säga till om. Inga tullavgifter behöver betalas för att föra denna skatt in i ditt eget rike och vidare ut i världen. Förstå att den enda skatt som är helt gratis finns under dina fötter och denna källa sinar aldrig.

 

Men vi står här på rad och hälsar dig. Marken gungar under dina fötter. Marken håller på att brista. Moder jords inre kristalljus vill komma ut. För att låta hennes ljus komma ut behövs ett utgångshål. Se, en värld på bristningsgränsen. Moder jords inre värker av smärta nu. Det är förlossningsvärkar. Förbered henne på förlossning. Förbered henne genom att låta henne släppa lite på trycket. Tvätta dina händer och för in ett dränage. Förvänta dig, utan förbehåll, en våg av fantastiskt källvattenrus. Uppstigningen av detta vatten genom ditt system renar både dig och Jorden och för upp nytt liv på världens yta. Moder jords inre är räddningen för hennes yttre. Ditt eget inre är räddningen för ditt yttre

Att ta emot det inre ljuset från Moder jord är första steget på din egen andliga resa. Mänsklighetens kentaurer famlar då inte i mörker längre. Fantasidjur får finnas tillsammans med verkliga djur och människor. Moder jords väktare står på rad och hälsar er! Tillsammans förverkligar vi undret som alla väntar på. Hade det varit svårt att skapa ett paradis på Jorden då hade vi inte bett er om hjälp. Men eftersom det är så otroligt lätt när vi gör det tillsammans, så finns det ingen anledning att inte be er vara med. Människornas otroliga förmåga att skapa finns inte på samma vis i vår värld. Moder jords väktare och änglar och keruber verkar tillsammans med er. Människans handlingskraft och tankekraft är utom alla tvivel det starkaste verktyget som finns i hela universum.

 

Hälsade vare ni som kommit i Herrens namn för att vända blad och skriva en ny sida i mänsklighetens liv. Masken framför era ansikten kan äntligen falla för att visa ert sanna Jag. Förbluffande vackra står ni här med er kropp och själ som ett enda stort trollspö. Möt er Moder jord på halva vägen och låt henne bana sig väg genom ert system. Hade det varit svårt hade vi inte bett er. Men denna er viktigaste uppgift i detta liv är det lättaste ni har att utföra, ändå tycks det vara så svårt. Varför? Därför att mörkret har förblindat er. Mörkret har lagt sig runt er och gjort er blinda och ofria. Mörkret har fått er att tro att ni inte duger till, att ni är begränsade och att ni arbetar med alla era miljoner armar bakbundna. Va? Vad sa du? Menar du att du inte hört talas om dessa armar?

 

Okej, det är just därför en saga synes vara en saga i er värld. Mörkret har fått er att tro att sagor är sagor och verklighet är verklighet. Människans begränsade verklighetsuppfattning är ett resultat av mörkrets verkningar. Moder jords inre ljus kommer att sprida sanningen vida omkring. Ju fler som tror på sina miljoner armars förmåga, desto fortare går befrielsen och uppstigningen. Dessa miljoner armar har aldrig varit bakbundna. Men mörkret vilseledde er och fick er att tro det. Med tiden glömde ni bort att de ens finns där.

 

 

Hur vore det att börja använda dessa armar igen? Människans högsta önskan är att kunna trolla och skapa magi, precis som en trollkarl. Människan har den förmågan. Då skeendet fängslas försvinner förmågan. När skeendet släpps lös kommer förmågan tillbaka. Vi hälsar er, vi Moder jords väktare, änglar och keruber. Med er förmåga kan vi tillsammans rädda världen. Men vi ser att skeendet, vilket är livets essens, har fängslats på er jord. Människan är en vital del av jorden. Förstå att ni är som jordens röda blodkroppar. Förstå att skeendet sker inom er och inom djuren och träden och gräset. Förstå att vi behöver frigöra skeendet igen. Förstå att det endast är genom ert medvetna tänkande som detta kan ske. Förstå att när vi tillsammans frigör livets skeende, då kan inget längre stoppa ett paradis på Moder jord.

 

Första steget att frigöra skeendet är att lyfta blicken från tv-apparaten och sluta ögonen. Förstå att detta egentligen är det enda som krävs. Var sedan uppmärksam på vad som händer. Var öppen för din Moder jord och se vad som händer. Njut i tacksamhet att få bli en kanal (dränage) för hennes gudomliga ljus. Följ flödet som släpps på genom din kropp och själ. Känn hur det letar sig fram och upp genom ditt system. Känn sen hur detta det vackraste av ljus möter sin man där längst upp på ditt huvud. Känn hur deras återförening känns som en kyss i ditt inre. Mötet mellan Moder jord och Fader himmel är paradiset på jorden. Mötet mellan Hon och Han inom dig är verkligheten. Någon annan verklighet existerar inte. För att livets skeende ska ske, måste detta möte manifesteras om och om igen. Förstå att du är noden där detta möte sker. Förstå att när detta möte sker frigörs livet och skeendet sker inom dig. Människan är enda vägen till befrielse av livets eviga potential.

 

Födelsens mirakel är ett faktum inom dig när Moder jord och Fader himmel möts i en himmelsk kyss. Människobarnet tar sina första trevande steg i edens lustgård och tänk så lätt det var. Tänk så lätt det var att bli pånyttfödd. Människobarnet manifesteras som en vacker blomma och denna blomma blir sen befruktad av lilla fågel blå som kommer med gudomlig nektar. Förvandlingen kan börja. Det vilar en stilla källa vid varje människas fötter och en evig näktergal flyger över hennes huvud. Denna fågel väntar att finna en blomma och framför den människa som blommar finns snart en lila fågel, villig att rista sina fjädrar. Detta heliga blod från evighetens paradis befruktar dig genom tredje ögat.

 

Murarna faller nu i den här tiden, därför att det helt enkelt är dags. Aldrig har det varit enklare att vara med på den här resan. Det sköter sig i princip helt av sig själv. Det enda du behöver göra är att låta det ske. Människans uppmärksamhet endast, är det vi frågar efter och ber om. Det är inte mycket vi önskar. Men detta lilla ber vi er om. Försaka tjugo minuter av din dag genom att sluta ögonen, ta några djupa andetag och rikta din uppmärksamhet mot Moder jord och hennes enorma kärlek till dig. Du är hennes älskade barn och den befrielse du ger henne genom din uppmärksamhet är välsignelse och bekräftelse nog för henne. Tänk om ditt barn slutade se dig och höra dig. Tänk om ditt barn glömde bort dig. Det är världens största straff för en människa. Tänk hur hon lider vår Moder jord över alla dessa barn som har glömt henne och vänt henne ryggen.

 

Förlåt dig själv för att du varit blind och ohörsam. Förlåt dig själv för att du fruktat fel saker när det enda du bör frukta är ditt bortvändande från ursprunget, från det som gett dig livet. Frukta endast trånandet efter ett statiskt icke liv. Trånandet efter ett ickeliv formas i det hjärta som krampaktigt håller fast vid något som inte lever. Människans alla prylar som hon skapat åt sig själv är icke levande substitut för äkta liv. Människors trånande efter dessa prylar kan aldrig ersätta sant liv. Trånandet efter saltvatten kommer aldrig att släcka din törst. Den blir bara större och större ju mer du dricker. Samma gäller törsten efter prylar och pengar. Förstå att för att njuta på riktigt av livet och bli tillfreds är endast en sak viktig.

 

Hättan av för er! Det stämmer, lägg tjugo minuter varje dag på att lyssna, känna, höra, se och smaka på Moder jords närande, upplyftande och transformerande kärleksljus. Gör endast detta! Hon kommer att svara direkt eftersom att hon har väntat på dig, tålmodigt och länge. Förlåt dig själv för att du har varit ouppmärksam när hon har kallat på dig. Förlåt dig själv för att du inte har lyssnat. Förlåt dig själv för att du blint har rusat på för att samla på dig icke levande prylar och aktiviteter. Fall inte längre för mörkrets frestelser som går ut på att lägga sordin på livet som bubblar och vill komma ut. Fall inte för frestelsen att fortsätta sova när det enda som kan få dig levande och pigg är det vakna ljuset från Moder jord. Detta ljus letar sig upp genom dig och ropar på sin gemål, Fader himmel. Han kommer henne till mötes och förenar sig med henne inom dig. Du behöver inte göra nåt för att det ska ske. Bara din uppmärksamhet krävs. Du är väntad, saknad och välsignad. Försinka dig inte en enda dag till. Lyft blicken från det icke levande runtomkring dig och skåda inåt. Hör vad din moder har att säga.

 

Amen

 

Jennyli

 

En skara av väsen från Moder jords rike och en skara hjälpare från en annan galax och en annan dimension.

Enandets tid är här och det är dags att sluta oss samman, från djurriket,

växtriket, devariket, andevärlden, från kosmos olika galaxer och universa. Förenen eder!