November 2014

BudskapsPortalen

Budskap genom Yvonne

 

Jag vaknade av att det åter knackade på mitt inre fönster och en röst ville göra sig hörd. Den berättade att vi alla var bönhörda och att det var på tiden att sluta tycka synd om oss själva. Vi behöver en ny, inre stryka som innebär att vi klarar av och orkar ta rätt beslut; att leva i tillit och stärk våra Jag!

 

 

 

Vår gemensamma röst kommer från bortom Universum för att leverera tillitens essens till människan som lyssnar och ber. Ni är bönhörda! Era krafter når bortom det ni ser och era ljus glittrar i rymder ni inte vet om. Era själars glans förstärker andra själars mörker och igångsätter utveckling bortom er planet. Ni ingår i allt som finns, ni ingår i Alltets väv och ni är Ett med allt som är. Vad ni saknar för att nå till nästa utvecklingssteg är tillitens fulländade essens i era fysiska kroppar. Det är denna bön vi nu levererar svar på.

 

Vår röst ingår i Alltet och når genom Alltets kommunikation med allt som är. Vår röst är ljusets röst i mörkret, den vibrerande gnistan av livskraft i Kosmos och den levande tråden i livets väv. Vår röst når era hjärtans ljus och ger fyr till nya livskrafter. Vi är livets röst i dig.

 

Människan växer; hon växer som medmänniska, som sitt livsträd samt i sin själ. Hon har vuxit från litet frö till vacker blomma – på väg att slå ut. Solen lyser på henne och vattnet ger henne näring, ändå tvekar hon – av rädsla, tvivel och separationsångest; Vågar jag slå ut? Vågar jag visa vem jag egentligen är? Vågar jag lyfta fram mitt inre ljus?, tänker ni. JA, NI VÅGAR!

 

Tillitens essens ligger latent i allas era gener och är redo att vakna i sin fulla prakt för att komma fram i ljuset. Tilliten består av det Eviga Livets glöd och är inplanterat i människan sedan hennes skapelseögonblick. Det är upp till var och en av er att upptäcka denna Gudomliga kraft. Vår röst ger ljus och kraft till tilliten inom dig. Vår röst är ljusets vibration som en gång välsignade tillitens essens i människans frö.

 

Människans olika versioner, högre Jag, existerar och lever i olika dimensioner. Den fysiska, tyngsta och svåraste versionen lever på planeten Jorden, vilket är den hårdaste utmaningen i utvecklingen till Gudomligheter. Tilliten är en gåva från Kärleken för att orka denna utmaning som det innebär för er att växa inom människans evolution. Era lättaste versioner av era högre Jag lever i olika dimensioner av ljus och mörker för att skapa balans, då ni alla behöver balansen mellan ljus och mörker i era fysiska kroppar för att kunna leva på Jorden. Era fysiska kroppar är som kärnan inom alla era Jag. Förstå här att alla era högre versioner av era Själv gör allt för att ni ska utvecklas enligt den plan ni själva har lagt grunden till. Livet som människa på Jorden innebär fri vilja, vilket gör att ni ibland tar omvägar, genvägar eller går rakt in i bergväggar, men alla vägar leder till era högre Jags Gudomliga ljus. Detta är nyckel nummer ett i tillitens essens.

 

Du är sedd, välsignad och älskad från alla håll! Detta är tillitens nyckel nummer två. Alla dina högre versioner, alla dina hjälpare, vägledare, Mästare, lärjungar, änglar, förordningar, hierarkier, råd och konstellationer är dig behjälpliga längs din väg till Gudomligheten. Ingen av er går ensam.

 

Nyckel nummer tre till tillitens essens är att Allt är som det ska vara: Ni har fått detta upprepat så många gånger förr. Tyck inte synd om varandra – lyft varandra! Lyft dig själv ur ditt eget mörker, lys upp din egen väg, var din egen sol i livet. Detta är din inre tillit till för. Och Alltet gör Allt för att ge dig kraft i detta uppdrag. När det händer dig svåra saker, TACKA, istället för att tycka synd om dig. Just denna omdanande tankeekvation öppnar tillitens lås och förser dig med nytt hopp och ny kraft. Se inte dina problem för vad de är utan för vad de lär – och tacka. Ditt liv är evigt!

 

Tilliten är en gåva från Gudomlighetens källa, Intet, och kan inte avlägsnas, skadas eller förloras. Den kan bara växa. Vår röst ger den näring och du kan nu ge den tillåtelse att bli Ett med dig i ditt liv. Lita på allt som sker i din vardag, tacka för allt du får vara med om, lys upp din egen väg, le åt allt och alla – men gråt en liten stund när det gör ont. För din balans ligger i tilliten till mörkret och ljuset.

 

Den sista och slutliga nyckeln, nummer fyra, till tilliten som du behöver i just detta liv, är att mörkret bett om att få bli Ett med ljuset – och det är just detta paradigmskifte som nu pågår på Jorden. Förstå att det inte är lätt för alla energier inom mörkret att genomföra detta uppdrag. Därför sker just nu oroväckande händelser på er Jord och även för er själva. Det är övergående, som i alla förändringars epoker. Det viktigaste för dig är nu att förstå att även mörkret inom dig bett om att få bli Ett med ljuset inom dig, vilket ibland kan bidra till sömnlösa nätter, kroppsliga störningar och orimliga situationer. Var då ditt eget ljus i all tillit – för vi är Din röst genom rymder som bär ljusets röst inom Dig – i Kärlek!

 

Ljusets Röst

 

Tack!

 

 

 

Budskap genom Agneta!

 

Välkomna är Ni alla som träder in i detta tempel! Genom Er tar Vi nu emot den skrift som medveten tar fram gåvan Ni skänker till Världen. Den kantade stigen tar emot kärlekens under, precis som Ni själva en gång gjort!

 

Över Er alla vilar nu den gåva som träder fram ur ljuset. Ni uppbär talrika mönster som medvetet lämnar från sig det tryck Ni alla utsätts för. Genom kantstötta vägar har Ni nu alla de tankar som betingar vad Eoner lärt Er.

 

Ni överlevde alla de faror och fann ljuset i tunneln till slut. Sagan erinrar Er att kraften genom allt Ni upplevt, är omvälvande, och samtidigt den högsta visdomens källa. För att Ni på detta sätt ska kunna mottaga ljuset inom Er, tar Vi nu fram Alltets vägledande profil. Ni är alla älskade och ljuset inom Er välkomnar Er genom det motstånd Ni fått uppleva!

 

Så är då tiden kommen att vägleda alla de sökande som längtar efter ljusets kraft! Ni har väntat på den rätta kraften som nu infunnit sig, speglande de krafter och tankar Ni alla upplevt. Fördomar om än så små, har Ni medvetet deltagit i, utan att för den skull framträdande som urskuldande inför skranket.

 

Ni påtalar alla de som medvetet tar fram den onda kampen/ kraften för att Ni känner igen Er inom denna sfär. Glädjande påtalar Vi nu den kraft som inom Er verkar för att Ni ska locka fram den inre dolda, medvetna kraften! Som det sändebud Ni alla representerar, tar Vi nu emot det glädjefyllda krus Ni återerövrat för att nå den själsliga kraften inom Er! Tag emot och ge vidare av denna kärlekens gåva!

 

Ni kallas att återge det bud Ni alla varit delaktiga inom. Den skimrande gåvan ger Er tidpunkten då Ni alla är beredda att överge, då Ni tillåts starta upp den nya Eran Ni så innerligt längtat efter! Som den saliga mur som välts, väller Ni alla genom porten som så länge hindrat Er! Ni är inom den saliga tankens sfär, och är alla medvetet kallade för att genomföra frälsningen som är tillåtande för Era krafter.

 

Tag emot, och välkomna denna kraft som innerligt, medvetet är längtans förlovade land! Ni hör, ser och är nu i det stadie som vågar framträda för att genomföra vad Ni är kallade till! Som en ängels kraft tar Ni fram den åtråvärda tanken, och Ni inser att världen är i det slutskede som är inom hamnens räckvidd. Saliga är de som tar emot kraften, den utgör tankens förlovade land, och utser själen som sin erövrade riddare. Tag fram skapelsens befriare, den låter tråden löpa den väg Ni ska gå!

 

Tanken förfasar, gläder Er alla, och lyckan att medverka kommer att ge Er den kraft Ni nu behöver. Stå upp i detta nu, Ni är innerligt beredda att framföra tankens befriade gåva!

 

Dold i Era gömslen vänds nu tanken att befria Er alla från den ondska som Ni alla erfarit. Erövrandet av den spegelbild som tillkallar denna nya Värld att medvetet gå in i dess innersta för att genomföra allt det som Ni inom Er längtat efter! Hoppet är Själens spegel, och det Ni använder Er av är just denna Gudomliga spegelbild!

 

Som en flik av mänskligt bemötande, leder Ni alla genom bara att vara, den nya Själens öga som genomborrar alla seendes hjärtan! Ni ÄR! Er Själ lyser och utan att genomföra vad Ni tror är medveten sanning kommer Ni ändå fram dit Ni är kallade!

 

 

Hjärtats erövrade nyckel genom Sfärers kraft

 

 

TACK! TACK!

 

 

Älskade Maria!

 

Mitt hjärta bultar och min veliga tanke är i olika faser!

Jag vet att jag kommer fram dit jag ska, men mänskligt sett känns jag liten inför detta! Din kraft, kärlek, tar jag innerligt emot!

 

-Du behöver ej vara rädd! Den utbildning Du just fått ger Dig krafter utöver det vanliga! Var beredd! Sanningen leder Din väg! Pågående är ljusets väg, och Vi står nu inför det stora paradigmskifte som förändrar, erövrar Världen inför den nya Era som Ni alla medverkat till!

 

Som en blixt från en klar himmel, ger nu din själ tillbaka den sanningsenliga kraft Du behövt i tider. Du tar emot all den kärlek, allt ljus, din egen kraft, som Du medverkat till. För att nå ytterligare höjder, ser Vi nu hur tankens Välsignade kraft sprider sig likt en fontän var Du än befinner Dig! Låt den signade dagen komma då Alltet välkomnar och sprider ut varsamt ledande kärleksfulla krafter.

 

Din tanke för fram Eoners längtan, att sprida kunskapen som kärleksbudskap ger! Över alla gränser sprider ljuset, kärleken och sanningen sig. Den närvaro som Vi alla får till oss, leder kärlekens mönster och Vi står alla inför den storhet som Vi gemensamt byggt!

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved