Oktober 2014

BudskapsPortalen

Under vår vistelse på Azorerna i september 2014, fick vi uppleva flera mäktiga meditationer. Här följer några av de budskap vi mottog. Fler har publicerats under länken "Atlantis".

 

Läsglädje!

 

Yvonne

 

 

Budskap genom Lillemor

 

Torsdagen den 4 september i parken Terra Nostra

 

Vi omfamnar och är med er. Du är aldrig ensam. Möt oss i vardag och i bön, vi är där. Det blir kanske inte som du tänkt dig, men lita på oss – det blir ännu bättre.

Vi är energier på allvar som strålar ner från universum. Det ni gör är en lek i förhållande till hur det kommer att bli. Starka ljusstrålar från himlen följer er och visar er vägen. Glädje och kärlek ska vara era ledord när ni kommer vilse.

Var snälla mot er själva, det tar tid att lära sig. Precis som ett barn lär sig gå genom att

öva och falla, kommer även ni att prova och lyckas, prova och falla, prova och lyckas.

Fiskaren, som du såg i din vision, gav liv till andra genom näring från havet. På samma sätt får du näring ur universums hav för att ge till andra. Vi är med dig till tidens ände, så länge du delar med dig av det du får från oss. Låt din mun tala från ditt hjärta och ditt inre.

 

 

Lördagen den 6 september i trädgården

 

Tack kära Maria, full av nåd. Jag kände igen dig genom din blå mantel och dina milda ögon, som i tillit bidrog till att världens ljus manifesterades för oss. Urmodern som så kärleksfullt tar hand om oss och är alla inre barns ömma beskyddare i fostrande kärlek. Du som vågade ta risken att utstå smälek och utstötning för att föda ett Guds barn.

Tack för att du öppnar mitt tredje öga, så att jag ser klart. Tack för att du tar hand om mig och fyller mig med kärlekens energier. Tack för att ni började med mig i alldeles rätt ände, med kärlek och medkänsla i praktiken.

Jag förstår vad du menade med att det höll på att tippa över. Med en stark vänster hjärnhalva och dominanta sinnen på min högra sida, hade jag fullt fokus på det yttre. Jag förstår att jag höll på att fastna i den yttre verkligheten och illusionen.

Tack för att ni visade mig ljuset, och för att ni nu öppnar ljusets väg ytterligare genom guldringen i ljuschakrat. Tack för genombrottet som du ger till mig att bejaka, och att ha tillit till alla er som hjälper och stöttar mig utmed vägen.

Tack för gåvan du ger mig, att uttrycka min kärlek så att gnistorna tänds i andras hjärtan. En sådan vacker livsuppgift; att tända gnistan i människors hjärtan med ord, tankar och handlingar i kärlek som skänker hopp och ljus.

Tack också för att du hörsammade min bön, om mod att stå kvar i mitt ljus.

 

Tyst nu, byt hand! (till att skriva med vänsterhanden)

Du är en ljusets ängel och budbärare på jorden. Vi är med dig, lyssna inåt så hör du oss. Överlämna allt i våra händer, vi leder dig och vakar över dig. När din oro och dina tankar hindrar, ”put it there”. Universums energier är starka hos dig. Det är därför många varit, och är, rädda för dig.

(Fast det var värst vad du är långsam med vänsterhanden. Byt tillbaka nu.)

Du har nu verktygen för att stå kvar i dig själv, i din egen storhet, för det är så du sprider ljusets energi och strålar den. Det blir starkare och starkare. Ta emot, andas, reflektera och sänd ljuset åter.

Gnistan i människors hjärtan tänds inte utifrån ego och självhävdelse, där du varit, i formens land. Den tänds genom att du bejakar det formlösa, bara släpp och vi strålar genom dig. Hämta ditt uttryck från ditt hjärta, utan att vara undfallande, och du kommer aldrig att sakna ord eller fundera på om det är rätt sätt att uttrycka dig.

Jag är med dig. Tala med mig och överlämna all världens lidande till mig. Din uppgift är att vara kärlek, bortom lidandet. Minns att medkänsla och medlidande är två olika förhållningssätt. Det är skillnad på att ”känna med” eller att ”lida med”. Kärlek är att känna med dem du möter, och genom den kärleken bringa hopp och ljus bortom lidandet.

Du är ljus, du är kärlek! Sprid!

 

 

Söndagen den 7 september vid vulkansjön vid Sete Cidades

 

Kära Moder Jord, låt mig få vara med och skapa en jord där vi inte krigar med varandra och inte skadar dig genom att utarma dina resurser.

Låt mig få vara med och utveckla människors hjärtan och inre gnistor, så att de i kärlek och medkänsla alltid väljer den långsiktigt hållbara, smarta och resurseffektiva kvaliteten.

Visa mig vägen och låt mig upptäcka den snitslade bana av ljusslingor som du lägger ut för mig att följa. Låt mig få tända gnistor i så många människors hjärtan som möjligt, hopp för dem som saknar det och kärlek till dem som mest behöver det.

Ge mig mod att skapa en värld där vi inte är osams eller rädda för varandra. Låt mig få sprida ljuset i hela världen och tala även med de största ledarna på jorden, för att bringa förståelse för den intelligenta kvalitet som är utan självhävdelse. Lär mig att tala ett språk som når deras hjärtan, och att pedagogiskt förklara så att de förstår.

Lär mig att finna Nelson Mandelas civilkurage och förmåga att ena ett folk, ett land och en jord, genom strukturer och strategier baserade på lyhördhet, förståelse och kärlek.

Lär mig att omforma budskapet till praktiska verktyg som kan läras ut, och att sprida dem över hela världen.

AMEN.

 

Torsdagen den 11 september inomhus (pga storm)

 

Möte med Atlantis gudinnor:

Min fråga:

Kära systrar, när ni säger att jag ska sprida frön från mina plantor över världen, vad menar ni?

De svarar:

Du har ett viktigt budskap att förmedla och det är större än vad du anar idag. Du har planer, och det är bra, men stanna inte vid dem. Var öppen för våra budskap och inviter längs vägen. Du har rätt, precis som du tidigare sjöng i psalmen, att tacka ja eller säga nej. Men om du väljer att lyssna, för våra budskap dig in i en värld som du bara drömmer om idag.

Det kommer att innebära utmaningar ibland och du behöver på sikt alltmer lämna det materiella. Det vi har i tankarna för dig, kräver frihet från det världsliga.

Din utbildning pågår fortfarande, men du är nu redo att låta dina frön skapa växtkraft och glädje hos andra. Du är redan fulländad och kraftfull som vinden.

Var inte så snabb, lyssna hela vägen. Vi är med dig och omsluter dig. Dina rotsystem är starka och din kärlek vidsträckt. Utöka den där du står, svårare än så är det inte. Sprid den till dem du möter, och det ena kommer att leda till det andra.

Låt glädjens vind sprida liv i dina drömmar, som handlar om att hjälpa andra att förverkliga deras drömmar genom att tända en gnista av liv där det är dött. Precis som du gjorde en gång på Atlantis.

Vi älskar dig och har väntat länge på dig. Din tid är nära, det är därför din utbildning hastat. Bara lev ditt liv i tillit och förtröstan, så kommer får du automatiskt tillgång till den inre kraft som du redan naturligt besitter.

Var inte så snabb. När vi går vid din sida hinner vi knappt med ibland, vips är du borta på väg till annat. Stanna upp, lyssna och använd Moder Jords energier som vi planterat dina rotsystem i, de här veckorna. Där finns all näring du behöver.

När du vandrar sakta hinner du planera dina steg och naturligt vika undan för de hinder du möter, istället för att rusa in i dem i full fart. Det finns inga tillfällen att missa, allt kommer till dig i den takt du behöver och klarar av. Förbli öppen.

Din gåva är kärlek, bortom fördömanden och förväntningar, och medkänsla. Din själ är gammal och klok, den vill fred och dialog. Fortsätt på den väg du vandrar, den leder mot uppgifter vi inte kan förklara för dig idag. Tiden är ännu inte mogen.

Jag ser starka ljusstrålar från universum. Fortsätt putsa din inre kristall, så att de obehindrat kan reflekteras ut i världen. Vi behöver dig och du behöver oss, en gränslös symbios där hinder enbart existerar i din egen värld av föreställningar.

Du hade rätt i morse om urkraften, var inte rädd för den. Du vet nu hur du ska hantera den.

Rådfråga ditt hjärta när du tvekar. Många i den yttre världen kommer att ge dig råd och berätta för dig hur du ska göra. Följ ditt hjärta. Lyssna in vad de säger, men lita på din egen inre röst.

Gör det som känns lätt och enkelt. När de tunga energierna kommer, ta en annan väg så länge. Var inte så fast vid att allt måste vara på ett särskilt sätt. Om du vet vart du vill, finns det många vägar dit. Bara du kan avgöra vad som är rätt för dig och fyller dig med lust och glädje.

 

Jag frågar:

Men alla mina plikter då?

Det ordnar sig, de kommer att minska. Vi är på gång, vänta och se. Det finns planer även för det.

Det är skördetid nu, och tid att blomma.

Genom Lillemor

 

 

 

Budskap genom Irene

 

Vid ungdomens källa

 

Ur mitt hjärta flödar kärleken, som alltid funnits där, ibland gömd ibland glömd. Nu har förlossning skett. Det är tryggt att alltid vara i kontakt med den.

 

Tryggt att hitta just ditt unika sätt att visa och dela denna kärlek.

Du behöver inte längre följa andras mallar. Du har tillgång till din egen mall, din egen sanning.

 

Gå i frid kära. Dela livets glädje och kärlek med dina med resenärer på livet väg.

 

Välkommen att gå vart du behöver till Källan/Intet, att hitta tillbaka om du tappar tillit. Gå i fri och kärlek. Alltid! Kalla på oss då du behöver oss. i kärlek

i kärlek

i kärlek

i kärlek

 

 

Vid Gröna sjön

 

Siljastenen förde/följde oss hit till Edens lustgård, skaparkraftens första flöde, kärlekens födelse, visande oss vår egen skaparkrafts potential. Andas ner i Moder Jord, Hålla andan, förverkligande, för upp händerna mot himlen och sprida skaparkraften/skapandet över värden i tacksamhet och glädje i evighet.

 

I skapandet av skapandet i dess rosaröda ljus, uppenbaras Altet,

Det obeskrivbara varandet. För att manifesteras i blommor, stenar, kärlek och sång.

Vinden medskapar, visar oss riktning, djupet kommer till oss, finns i oss, i glädjen, tacksamheten och i sorgen vi släpper fri. Gör oss fria att dansa i skapelsens dans.

 

Jag välkomnar dej i detta återvändande till den plats då så stor kärlek skapat och manifesterat. Där vi levde sida vid sida i stor kärlek och stort skapande. Det är dags att fortsätta detta skapande. Du har här fått denna kontakt uppenbarad och återskapad. Förmågan att skapa med toner, med intention från hjärtat. Att nå ut till vilket Universum som helst.

 

 

I parken

 

Jag är en större ande, en del-ande på Sao Miguel. Jag hälsar dej och tackar dej att du ser mej. Ta emot min tacksamhet!

 

Kära, ditt seende är viktigt. Att se det subtila, de höga energierna! Att välja att vara i varandet! Ditt tal o kära behöver balanseras ytterligare!

 

Prata med oss varje dag! Du ska få budskap. Du är inte sämre eller mindre än någon annan pga att du har tankar och mönster att förändra. Du har en del av ditt hjärta som ser! Gå i frid. Vi återvänder.

 

 

Från Leopardanden

 

Kära syster i kärlek från hjärtat. Vi är ett från begynnelsen. Vi har alltid varit ett. Ingen separation finns som du vet. Här i Moder Jords lunga kan vi manifestera detta och låta er känna detta i era kroppar, som i andra världar och länder måste härbärgera så mycket tunga energier.

 

Vila i denna subtila och samtidigt kärleksfulla energi närhelst du har tillfälle! Då ingen tid existerar kan du när som helst genom/via ditt hjärta ta dig hit. Be oss att assistera dig Stjärnsyster från alla tiders hav. Du ser ett ljus från höger, det är vi som guidar dig.

 

Du regnskogssyster. Ljuset är ditt, vårt, allas. Detta är en helig plats. Med vördnad och tacksamhet då du träder in här, helas du! När du tar in kraften, skaparkraften som är din och allas, smakar på den, provar den, tar den till din egen i ödmjukhet och tacksamhet men också som ett ansvar över att veta vem du är, att du är en skapare, en medskapare i Universum. Att skapa i skönhet, i medskapande med Moder Jord, med oss alla hjälpare till Moder Jord.

 

Att lyssna in alla Moder Jords andetag, att lyssna in alla Moder Jords hjälpare, att samverka med Moder Jord, att se hennes skönhet och kärlek i varje Nu. Detta är er/din kärleksgärning. Detta är din uppgift att förmedla. Är du beredd på denna uppgift som du har förberetts på under eoner av tid?

 

Vi är dina hjälpare! Vi Stjärnfolket som har många namn. Du ser oss som leopardandar, som trädandar. Vi är allt Tack!

 

 

Efter meditation i trädgården

 

Stjärnans kraft och färgernas helande budskap vill vi förmedla. Vi är nu alla ett från minsta fluga till heliga människor och ljusmästare. Vi är alla medskapare i det stora äventyret. Det har vi alltid varit, nu i högsta medvetenhet och kärlek på alla nivåer.

 

Vi har alla olika uppgifter, blommar på vårt eget speciella sätt. Din uppgift är att lyfta inte bara andra, även dig själv in i skapande fältet i i Intet där du nu kan stanna en stund.

 

Vad vill du skapa? Vad är du villig att skapa?

 

Skönhet!

 

Skönhet har alltid legat ditt hjärta nära.

 

Medvetenhet om skaparkraften hos alla!

 

Skaparkraftens kärlek hos dig vibrerar vidare hela vägen i evighet. Nu dags gå med lätta steg. Skapandet i sig innehåller ingen kamp! Ur intet stiger den nya världen upp, med glädje, dans kärlek och sång.

 

Kampen är gammal, har snart gjort klart sitt syfte. Du behöver inte sörja kampen, även om den gett insikter och skapat kärlek såväl som smärta.

 

Gå ut i livet med nya vibrationer. Lek! Bjud in leken och dansen. Släpp oron. Stjärnan leder dig på stigen, livets stig! Vi dina beskyddare följer dig alltid. Helheten beskyddar dig, läker dig, leder dig i Evighet.

 

Lek nu! Älska nu! Gläds nu! Du är horisonten. Du är allt!

 

 

Efter meditationen med Atlantis systrar

 

Vilket minne behöver jag komma i kontakt med från Atlantis just nu?

 

Ord av kärlek till dej själv. Du tog hand om ett barn i natt. Du kände igen detta föräldralösa barn och hjälpte och beskyddande detta. Du såg igenom den kraft/energi som inte var kärleksfull.

 

Du har denna förmåga att se igenom denna illusion utan att döma.

 

Ta emot barnet i din famn. Barnet hjälper ditt helande i detta nu!

 

Tänk ”Jag är helig. Barnet har helats i min famn”.

 

Allt är helat, du Barnet och Evigheten.

 

Barnet, det föräldralösa som kom i din dröm är en annan version av du, i ett parallellt Universa! Därför läker du såväl henne som dig själv genom att ta in henne i och bära henne i ditt hjärta.

 

Tack!

 

Vad händer med hundarna och katterna, som vi har matat, nu när vi reser?

 

Ni har tagit dem till era hjärtan. Då ser Universum till dem! Skicka kärlek då och då, så de kan behålla sin tillit till det goda hos människan!

 

Tack!

 

 

Skrivande natt

 

I natten startar strax gryningen. Den gryning ni har inväntat. Då allt ljusnar på jorden. Människan vaknar upp till den stora kärleksuppgradering ni alla har drömt om.

 

Sao Miguel är en startplats där ni kan känna denna kärleksenergi.

Vinden, jorden, vattnet och elden finns här. Allt detta grönskar och blommar här. Här kan det växa sig starkt, ni har fått smaka detta. Sett Sao Miguel som jord, som ö och samtidigt den eteriska ängeln.

 

Allt finns, som två former. Här kan ni känna och förnimma båda formerna! Detta är Edens Paradis att leva i och förnimma starkt den andliga dimensionen.

 

Var hälsad här alltid, du vackra människa.

 

Irene

 

 

Budskap genom Yvonne

 

Parque Terra Nostra

 

 

Välsignade tillvaro i Moder Jords natur och skönhet. Vila i hennes inre andetag, som här dansar ut i glädje över livets fröjd. Utan hinder, utan rädsla och förakt är hennes själ upprymd att leva; så som människans natur är ämnad att leva. Hon lär, genom sitt eget andetag, glädje att uttrycka sig för människans skull.

 

Universums själar tankar information och lär de nya världar, som just nu föds i utkanten av Universas framfart. Kärnan är omedvetet den läromästare som utvecklar de yttre formerna. Allt emellan är det som skapas och ger plats för livets uttryck.

 

Tillsammans färdas vi genom evigheten för att dansa livets fröjd för nästa andetags skull. Varje andetag uppfattas och ses av andra världar, som omformulerar sin rörelse för att kunna utveckla sina egna uttryck. Tillsammans skapar vi framtiden i nuet och tillsammans läker vi vår gamla sår och smärtor. Rädslans tid är över!

 

Tillitens tid är född!

 

 

Candelaria

 

Med medvetna vingslag når vi nu människans hjärtan och lyser upp er väg. Änglars kärlek har nått igenom de hårda murar och fått Kärleken att brinna. Åter ska Kärlekens flod rinna genom Människans liv, som den gjorde när Människan föddes. Hon är Skapelsens största Kärleksakt och skapades i ett medvetet ögonblick av Ursprungets enade Kärlekskoncentration.

 

Hon fick färdas genom eoner av Skaparglädje, frihet och salig lycka, för att sedan planteras på Jorden som ett ensamt frö, där hon på egen hand skulle upptäcka sin Gudomlighet genom svårt motstånd, sorg och smärta. Längs alla liv har Kärleken livgett henne med ork, mod och tålamodets tillit. Nu har hon nått sin slutstation, där hon blommar i sin egen utveckling, genom summan av alla sina liv.

 

Hennes skönhet lyser up andra världar och andra dimensioner, som kan läsa av hennes energier och lära av alla hennes erfarenheter på Jorden. Nu återgår hon till sitt kärleksfulla ursprung, men denna gång i en kropp på Jorden och kan åter börja dansa livets glädjedans. För nu ser hon, genom sin egen blommande skönhet, att smärtan ej längre smärtar. Rädslans tid är över och Människan träder fram i den Gyllene Eran, fullt utvecklad att uttrycka och upptäcka sina Gudomliga gåvor och egenskaper.

 

Tillbaka ser Alltets Ljus och Kärlek denna blomsterprakt som sitt barns mognad till Kärlekens representant i de nya Universa som följer av utvecklingens rörelse. Skaparkraftens Kärleksgåva; Människan går nu Kärlekens Väg i sig själv!

 

Skaparkraftens Ljus

 

Tack!

 

 

Sete Cidades

 

När längtan är som starkast, öppnar sig porten och du får möjlighet att flöda över, ur ditt inre till ditt yttre. Det är i detta kärleksögonblick du blommar, och allt du ser och möter strålar - för att just Du strålar. Människan har längtat efter kärleken i så lång tid - och nu har hon funnit den inom sig. När den blommar ut, när människan ger av sitt inre till det yttre i fullständig tillit och kärleksfullt överflöd, får alla medmänniskor näring att blomma. Snart blommar alla människor och detta blomsterhav förverkligar paradiset på Jorden, lyfter bort de tunga skuggorna och frigör alla Gudomliga krafter. Den Gyllene Eran har börjat i ditt hjärta, som svämmar över av kärlek till allt och alla. Så älska din stund på Jorden och ge av dig själv i varje andetag, så blommar din skönhet för alla du möter.

 

Moder Jord

 

Tack!

 

Budskap genom Peter

 

Trädgårdsmeditationen 10/9

 

Min fråga i meditationen: “Hur hittar jag min inre kraft?”

En ståtlig indian med magnifik fjäderskrud som räckte ner till knäna. Syd eller nordamerikansk indian - min guide.

“Du är berget, du är himmel och sol. Du är havet, du är sjön. Du är moder jord - där har du din styrka. Du är nära ditt hjärta, din kärlek stark och givmild.

“Du låter inget eller ingen begränsa dig”

“Du finner din inre kraft genom daglig meditation”

 

  

Inomhusmeditationen 11/9

 

Mina systrar mötte mig. De var genomskinliga med genomskinliga slöjor. Stora solljusögon men ingen mun. Kärlekens kommunikation behöver inga ord. Äkta hjärtan talar och lyssnar ur kärlekens djupa och eviga källa.

Jag satt upp på en svart häst, stolt i kroppen med en viol uppsträckt i ena handen mot himlen. “Jag är kärlekskrigaren, ämnad att kriga i kärlek för kärlekens skull, för kärlekens väg. Kärlek för allt som är och allt som varit, för människorna som tappat sin riktning, sin livsmening. Kärlek till djuren, kärlek till människorna. Kärlek mellan människorna och djuren”.

Det kom en flock pingviner som slöt sig runt mina ben och klappade mig med sina vingar. De sade, att jag ska ta vara på min tid, leva i stundens magi och forma kärlekens under inom mig själv och sprida till världen.

De sade vidare, att jag har humor i mitt allvar och allvar i min humor. Det är viktigt att ha med i din fortsatta livsresa. “Vi är med dig när du behöver oss, sök oss då! Vi är dina hjälpare , dina informatörer. Vi är i myllan av Atlantis. Vi är i himlens universum, vi är i moder jords inre. Vi finns för dig”!

Tack!

 

Äventyrsmeditation på Azorerna

 

Jag är ämnad att vara en hjärtöppnare för mina medmänniskor. Hjälpa dem att öppna sitt hjärta och få dem till egen insikt om sin livsuppgift och att i sin tur öppna andra människors hjärtan. Som en kärlekens vägvisare, att tro på sig själv och sina förmågor. Att drömmar går att förgylla till verklighet. Att bergsmassiv kan bestigas, att havsdjupen kan besökas, att livet kan levas precis hur du innerst inne vill. Lev din sanning och du blir hel. Plocka blommor till ditt hår. Känn kittlande gräs mot nakna fötter. Klättra upp i ett träd och känn himlen mot ditt ansikte. Låt regnet falla mot din kropp. Låt livet möta dig och du möta livet.

 

 

Trädgårdsmeditation

 

En stor glädje i mitt hjärta blandat med en ledsnad. Som att få den vackraste gåva och att mista den i samma andetag. Jag känner mig som en fågel Fenix, brinnande och uppstigande ur askan. Död och pånyttfödd. Jag är så tacksam för det. Min nya fortsatta livsresa har börjat nu. Att våga leva ur all den starka och vackra kärlek jag äger. Jag äger min storhet. Nu ska jag våga ge uttryck för all min kunskap och glädje. Ge av mig själv till mig själv - till andra. Berika möten. Ge mig hän i lust fantasi kreativitet och finna min inre kraft och dess källa, ösa i överflöd, precis så mycket som varje möte och människa behöver.

 

Våga leva, våga ta plats, våga lyssna, våga tala och våga dö.

 

Idag mötte jag en kalif i färgsprakande skrud. Med en vägledning, en bekräftelse på en viktig livsuppgift. Att berika världen i skrift, få världen att glittra likt ett stjärnregn om natten, som en porlande källa i skogen, som sol zenit, som alltings goda och vackra. Kärlek ur mitt äkta hjärta är ledordet. Leva fullt ut och våga växa, även när knopparna i mitt hjärta brista. Ta emot helande regn, dricka mig levande. Min nya fortsatta resa har börjat och jag älskar det!

 

 

Vulkansjön och vår/min uppgift

 

Vi är inbjudna. Vi är inbjuda för at sprida ljus till människorna och hjälpa dem att öppna sina stängda hjärtan. Människa till människa tills hela världen blir upplyst om kärlekens väg. Lyckan och gemenskapen kan endast nås genom öppet hjärta och fritt andligt flöde.

 

 

Vi är vägvisare och hjärtöppnare. Vår uppgift är att länka alla människor ihop men i egen personlig frihet. Allt handlar om den fria kärleken utan att ha krav på att få tillbaka. Tyngdlös kärlek, fri i sin verkan. Det handlar om att ha närvaro i livet. Där sker mirakel, poesi, sång, lek, ja allt som är äkta.

 

 

Regnskogsmeditationen

 

Tyngdlös flög jag med guldskimrande fjärilsvingar. Bara full av kärlek. Inget då och inget sedan.

 

Regnskogen slöt sig runt mitt hjärta och gav mig av hela moder jords syre, blev som kranskärl med alla sina grenar.

 

Huset var klätt i guldväv och smaragder. På väggarna inuti hängde mängder av tavlor med ramar lika vackra som husets utsida men ingen av tavlorna hade något motiv. Min uppgift är att fylla dem med min livsmening och livsresa. Ge världen, djuren och människorna av mina inre mirakel. Skänka ur mitt hjärta, kärlekens lika enkla som starka kraft - att lysa och spira i alla väsens hjärtan.

 

Jag var klädd i italienska ljusbruna mjuka skor, beiga bomullsbyxor, vit bomullsskjorta, brunbränd och stark i kroppen och stolt och stark i sinnet. Hade ljus hatt på huvudet. Befann mig i kargt klippigt landskap med träd och växtlighet i horisontlinjen. Befann mig i Sydamerika.

 

 

Regn på Azorerna

 

Sitter på uteplatsen under tak och ser regn falla från himlens mörka moln, kanske färglagda från Azorernas svarta lavasten som ett livgivande kretslopp där moder jord möter fader himmel och tillbaka igen. Jag funderar över mitt hem i Sverige! Men mitt hem är ju där jag har hjärtat och det brinner, andas och slår inom mig. Nu och här är mitt hem - hjärtat min boning, min fristad, mitt tempel, helgedom, min koja! Där jag bryter mitt bröd och läppjar mitt vatten.

 

Insikten av att jag själv väljer min väg och själv tar ansvar för min livsriktning, börjar falla på plats likt två skavda och olikformade pusselbitar som börjar passa ihop. Att hjärtats väg är det enda rätta, ty där vilar sanningens smakrika brygd.

 

Nu har regnet slutat falla. Jag har också äntligen slutat falla. Jag är på fast mark med sinnet i rörelse.

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved