September 2014

BudskapsPortalen

Vid Siljan

 

 

Medskapare till framtiden

Älskandes allt

Njutandes av livet

Skrivandes om stunden

 

Den framtid som vävs inom oss manifesteras utanför oss, när Kärleken segrat

och lagt sitt ödmjuka täcke av befrielse över Människan.

Kärleken frigör skaparkraften och är ämnad att omvandla allt mörker till ljus.

Det är framtiden i Människans evolution; att få tillgång till Kärlekens kraft.

Den ger oss alla skaparglädje och livskraft.

 

Mitt liv vill skapa glädje och lugn, frid och balans.

Mitt liv vill andas och utvecklas,

och mitt liv vill dansa av lycka och nyfikenhet.

 

När längtan stängt dörren, när rädslan gått hem,

när otåligheten gått och lagt sig och

när tvivlet somnat, då vaknar Kärleken.

 

Kärlekens kraft är det mitt liv ÄR!

 

___

 

 

Alltet - Intet - Jag

 

 

Alltet = Alla Universa & allt skapat

 

Intet = Skaparkraftens födelse, Ursprungets källa, bortom Alltet

 

Jag = Mitt nuvarande Jag, mitt högre Jag samt alla mina tidigare & framtida liv

 

---

 

Bön & affirmation att använda dagligen:

 

Jag tackar för allt i mitt liv, även för allt motstånd och smärta,

och överlämnar mig i tillit till ljusets famn. TACK – TACK – TACK!

 

Ärkeängel Mikael & alla ljusvarelser; jag överlämnar mig i ljuset;

använd mig och sänd all min kärlek, glädje och omtanke vidare till de som behöver.

 

Jag ber nu om att medvetet få nå Intet med mina rötter och därifrån skapa allt jag önskar

och vill med mitt liv – till allt och allas bästa. Jag är min egen livsregissör

och skapar själv min spelplan – allt för allt och allas bästa.

 

Jag andas tillit, tålamod och kärlek – vad som än möter mig.

Rädslans tid är över – allt börjar med mig!

 

Jag är älskad och jag älskar!

 

I evighet – bortom den fysiska kroppen!

 

Amen!

 

---

 

 

 

Gör gärna om denna bön till din egen, med dina egna ord – och förverkliga Dig själv i varje ögonblick och varje andetag.

 

Vill du läsa mer, så finns det ytterligare info om Intet i de första 2 budskapen under ”augusti”.

 

Tipsa gärna vidare om denna webbsida: www.budskapsportalen.se

 

Genom Yvonne

Budskap genom Agneta

 

 

Genom tidevarv har Vi nu nått fram till den punkt som klarlägger den stiftelse som ni burit på. Genom dessa tidevarv har Ni påtalats, vederfarits och och mångfaldigats av dessa gåvor Ni nu är framme vid. Er innersta tolkning är av den vikt som sparar framtida välsignade medvetande hos de efterföljande. Er skapelse förundras och bjuder på allt det som tar fram och öppnar det skikt Ni alla bär på. Dessa gåvor har Ni alla medskapat för att inom Er ge ljuset företräde!

 

Medveten är den kraft som talar genom Er, och samtiden tar emot det som komma skall. Så är Ni nu överens genom dessa ord som Ni framkallat genom oss. På dagen framträder den inre skapelse som leder Er kraft vidare. Under dessa betingelser ser Vi vad Ni kan framkalla genom Era gåvor. Er ståndpunkt leder Er vistelse här för att Ni gemensamt ska framkalla de visioner Ni alla bär på.

 

Medveten tanke leder Er väg och över de hinder som påverkar Er! Som i en dröm varskos Ni då tiden äger sitt slut, och och med kallelsens hjälp tar fram de beslut som innefattar tankens medvetna gåva. Som i en dröm leds Ni fram för att nå den sanna verklighet som tolkar de språk Ni nu talar. Kampen är slut och Vi väntar på den kärleksfulla kraft som tar fram den innerliga gåvan av ren kärlek!

 

Genom tidsåldrar har Vi förmedlat de känslor som träder fram genom Ert sinne för att nå Er inre Visdom. Som den själ som vunnit medveten, sann kraft över alla Era väsens närvaro, tar Vi nu emot den framtida vägens glädjefyllda kraft.

 

Liten fjärils flykt följer Er i tanken för att sprida glädjen vidare. Nå Din inre fjärils vackra skrud. Den talar det språk Ni erhållit för att få fram den mångfaldiga dirigent som samspelar den musik Ni nu talar!

 

Få av Er lägger märke till vad som sker, men inom Er talar Er mästare för att ge Er den sista information som krävs. Så är nu rosen utsprungen genom Era tankars medvetna kraft. Ni tillhör det sagorika som jorden äger.Tillstånd som kallar Er är nu framkallade och Er närvaro ger Er den själarika gåva Ni i stunden behöver. Som en tillräckligt stor tystnad av innerlig medveten kärlek leds Ni över jordens fält. Krafter större än Ni anar medverkar för att följ Er, och som den gåva Ni erhåller, löser Vi upp de band som Ni bär på. Över Er alla speglas denna kärlekens stora stund över jorden för att närma Sig den innerliga kärlekens medvetna kraft.

 

Tag nu fram Din öppna tanke som ger Dig den stund Du behöver av ro, för att Du ska orka följa det budskap som Du blir kallad till.

 

Kärlekens kraft är Evig och den förminskas ej, tvärtom speglas den ut i rymdens vidder genom den salighet som bebådar Era själar. Storheten som når Er har ett mönster av ljus för att Ni ska ledas rätt. Den är tillräcklig och räcker över himlavalvet. Som den sanna livskraft Ni speglas av, träder Vi nu bakåt för att Ni ska kunna ta fram den stora gåvan som Ni besitter.

 

Ljuset kallar Er, och närvaron återspeglar den stora kraft Ni äger.

 

Dold av de talanger Ni utstrålar, leder Vi Er nu framledes för att Ni ska orka närvara och ta fram den tysta kraft Ni besitter! Var ej rädd! Inom Er tar Ni nu fram själens mästare och Du besitter krafter Du aldrig förstått! Storheten väntar Er på den väg Du är kallad till. Som en liten stjärna i rymden, växer Du då medveten kraft lånas av Ditt inre för att genomgå den stora Själens förmedlande kraft. Lysande är Din inre kraft som leder Dig åt det håll som kärleken besitter!

 

Du är! och Kärleken är över alla gränser!

 

 

Mohammed

 

 

 

Tack! Tack!

 

 

 

 

Älskade Maria!

 

Genom Dig når jag den kraft jag behöver. Du vägleder mig, och inom mig vaknar de krafter som jag nu välkomnar. Din kärlek gör att jag nu kan ta emot det Du vill framföra.

Jag tackar Dig!

 

Över alla gränser ser Vi den själavandring som nu framträder. De krafter detta för med sig låter närvaron blomstra.

 

Unga krafter, gamla krafter, Allas krafter speglar sig i det ljus som medvetenheten speglar! Det moln som framträder, tar Vi med ro, det har sin funktion att fylla. För att göra den överenskommelse Vi alla har genom våra tidigare liv, lyser nu stjärnor över Er med den kraft som är Er egen. Det innebär att kärlekens grindar öppnats och vägskälen fylls av tålamod över alla gränser inom Edra hjärtan!

 

Som den varelse Ni varit och är från början, känner Ni nu alla till det tillstånd som infinner sig. Det betyder att alla goda krafter öppnar sig för att genomföra vad som är sagt.

 

 

Den eviga kunskapen tar fram kärlekens budskap för att förmedla mänskligheten. Er pågående insikts tålamod ser den sanna vägen och i detta nu speglas all jordens befolkning.

Själasången lyser och ljuder, Du bebådas än en en gång! För att nå helheten har Ni nu återgått genom den kunskap som varit i eoner av tid. Trägen vinner över tid, och den kunskap Ni fått ta emot lider nu mot sitt slut. Ert själv går den väg som är Er given. Tanken leder Er, inom sanningens fält står Ni nu klara!

 

Väg den tid som är kvar. Du besitter tankens förmåga över gränser. Tag emot den Eviga tiden inom Er, och den framtid Evigheten bär med sig är All!

Tanken svindlar, men sanningens mönster ger Er kraft!

 

 

Maria

 

 

Tack! Tack!

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved