April 2015

BudskapsPortalen

 

Budskap genom Agneta:

 

 

Tankens vindlande form tar sin tillflykt inom dig. För att medvetandegöra kraften inom dig krävs den tankes kraft som har kallelsen, Du förnimmer tanken inom Dig. I drömmen såväl som medvetandet. För de tankekorn som seglar förbi, tar Vi din insats på jorden längs hela vägen till tidens ende. Du befinner Dig inom den sfär som tar emot så många medvetna tankar, att avstånd blir till kallelsens sfär. Som en bivråks flykt, seglar mjuka vågor över Alltets kullar. Den specifika tanken leder Dig åt det håll som tanken tar form, ger Dig kraft nog att återkomma.

 

Du bjuds in åt det håll, som i vaket tillstånd ger mod att genomföra vad sanningen säger. Din tankes profil närmar sig den punkt där kallelsens mittpunkt finns. Du genomför Alltets medvetna former för att behålla den del som tar kraft för att återge sagans väsen inom Dig. Närma Dig försiktigt, så skall du rikligt belönas!

 

Över tidpunkters lek med övriga påtalade, blir nu sanningen den stora sfär inom Dig som skall ta emot kallelsens betydande ord. Som en fjärils flykt tar livet nu sin början. För att återge vad tankar tar emot, läser Vi nu vad ditt inre jag förmedlar!

Håll hårt om din inre bild av dig själv. Du förstår Din inre kraft och i detta tillstånd kan Vi nu ge Dig den plats där Din inre styrka är!

 

Kraftens centrum kallar Dig, och närvaron förmedlar allt vad Du drömt om. Du infinner Dig i det tillstånd som Du lämnades. I vaket tillstånd ser Vi nu vad morgonen bjuder Dig. Du lämnades ensam, Du går ensam, men Din början sänder bevingade tankar för att återkalla Dig. Du har nu ärvt det språng som Alltet förvärvar. Du medger solens, vindarnas krafter, och de återstående ger Dig den kraft att gå vidare som den storhet Du förvärvar. Håll ut!

 

Du närmar Dig även de fridfulla medvetandet, som har sin plats inom Dig. Du solens barn, tag fram Din vackra tanke, och Du leds åt det håll som skapelsen framkallar. Än är din plats på jorden inte slut, Du befinner Dig i dess mitt!

 

Håll ut Du vackra tankebarn. Din skapelse pendlar mellan olikheter ännu, men stadgar sig i slutet. Kraften som leder Dig är återbördad i Din inre källa! Sfärens skugga leker salighetens lek, för att väcka jorden. Glansen är påtaglig, men än är vetandet ej klart.

 

Du åtbördas tankens fria val. Flykten mellan olikheter och samförstånd, är vetandets påbörjade pendel. Du leds åt Sanningens, Evighetens medvetna val, Din fria tankesmedja. Närmre än så kan du ej komma. Du håller ännu fast, men inom Dig växer den påbörjade nya tids erfarenheter från sanna livs medvetanden.

 

Själen lyser klar och ren, Du befinner Dig i vaken Eras dolda krafter. Din medvetna tanke öser kunskaper över Dig som Dina erfarenheter byggt upp.

 

 

Själslig närvaro genom Alltet

 

 

Tack! Tack!

 

 

 

Älskade Maria!

 

Detta brev till dig var inte min avsikt att förmedla, jag ber just nu om din hjälp för att förstå. Men kanske någon annan är i samma situation och då ger dina ord hjälp!

 

Håll ut! Tanken leder dig fram. Du låter kraften klarna och plötsligt infinner sig lugnet! Du leds framåt, och inom Dig växer den Nya Världens rikedom fram. Nåd åt de som talar vitt och brett, men över Er alla växer det nya riket fram. Låt koftan falla av dig, Du är på rätt väg nu! Men ännu återstår den milda våren för att gå framåt.

 

Som du känner tar vindens kraft all energi. Du förmedlar allt det som du inombords förvaltat, även då du sover.

Närvara! Kraften finns i detta rummet du befinner dig i. Låt kraften som du har inom dig ta emot solens energi, du speglar den just inom Dig. Seendet sänder tankens omedelbara kraft!

 

Du sänder varma signaler där du befinner dig. Sanningens stund är nu!

 

 

Maria

 

 

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved