Augusti 2015

Ljusets rike

 

 

Vita vingar bär mig bort

 

Till kärlekens rike,

 

Till glädje av rätt sort

 

Som gudars like.

 

 

Genom åska och bränder,

 

Till landet som icke är,

 

Där jag går längs stränder

 

Salig och kär.

 

 

Ty dessa mörka dalar

 

Som kallas Moder jord

 

Är inga ljusa balsalar

 

Utan ofta plats för mord.

 

 

När jag väl kommer fram

 

Väntar mig Gud Fader där,

 

Ljusgestalter, fest och glam

 

Är ej längre en chimär!

 

 

Ur diktsamlingen "Ljuvligt ljus: En allegorisk diktsamling"

av Dr Jan Stenis

 

Ur diktsamlingen "Betraktelser: En sökares bekännelser" av Dr Jan Stenis

BudskapsPortalen

Budskap genom Agneta:

 

Förmågan att se välkomnas genom din förmåga att närvara. Ur det fördolda förmedlas Kärlekens kraft och för att ge är ursprungets upphov Källan.

 

Du har det ursprungliga inom Dig och Du leds av denna kraft! Som en vind tar Du emot Alltets gåva även då du inte förstår.

Samverkan leder kraften, och tillstånd skapas genom förmågan att se. Du närvarar i det yttersta, innersta och samtidigt förmedlas Din kärleks uppenbara kraft!

 

Välsigna tankens förmåga. Du sprider allt det som Du aldrig trott vara möjligt. Närvaron kallar alla dem som tar fram den leende lusten att förstå. Du tillför tankar som aldrig varit möjliga i tidigare skeende. Tro, är den kraft som besegrar vilsna själar i himlen och på jorden. Själar vandrar sin ban, över tysta nätter, i molnfria speglar för att nå Evighetens strålande ljus. Du förnimmer tankar som tar emot längesedan tänkta tankar som så medvetet kallar Dig. Kraften inom Dig speglas, Du har ärvt kunskap som leder själen åt rätt håll. Inom Dig spelar ljuset och välsignelsen den medvetna tankens kraft för att Du ska medvetandegöra den skapelse du erhållit!

 

Gåvan är Ditt liv som Du levt. Du erhåller all den förmåga som gestaltats för Ditt inre. Urmodern i Dig samsas i denna stund i det Allt som ska leda tanken åt det håll som speglar vad Du erhållit. Din snabba tanke genomför en öppning av Ditt inre för att där låta sig ledas åt det håll som är ditt kall framöver. Du når nu åt det håll som fullbordar vad du en gång gett uttryck för. Tag väl hand om skapelsens akt som du erhållit. Du når dit Du ska, men tanken förvillas av fjärilar som vill förstå men ej har kraft därtill. Din egen skapade osäkerhet gör ditt tillstånd inom Dig osäkert, men genom ledning som Vi ger dig utvecklas din inre säkerhet till skaparkraft.

 

Själslig tanke ger dig närvaro som speglar din inre kraft. Det du utför nu är i tid tänkt att återkomma inom ett sekel framför dig.

Låt din medvetenhet återkalla allt det som ger dig sann glädje.Tanken Du sprider är av den art att Du lockar fler till den plats Du befinner dig på. Du erfar vad detta betyder då Du leds fram. Små, små korn ger stor bärighet.

Se signaler som ger dig kraft.

Låt all tankeverksamhet ge frihet att skapa den sanna verklighet Du vill ge åt andra.

Du är, och betydelsen av detta förstår du snart. Låt Kärleken ge Dig ännu en bärighet. Snart väcks världen av all denna kraft. Kärlek över gränser tömmer ondskans makt och betydelsen av detta skapar en värld som leder Kärlekens kraft åt det ljus som ger Er alla den gåvan att finnas i Kärlekens ljus!

 

 

 

Evighetens Mästare

 

 

TACK!

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved