December 2015

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved

BudskapsPortalen

Budskap December 2015

 

 

 

Budskap genom Agneta

 

Låt tanken vandra. Över Er ser Stjärnorna vad Ni tillåtit inom sfärers area. Jäms med kanten som tillåtits har Ni vandrat och nu är tiden kommen då Ni ska tända ljuset i Er själ!

 

För att Ni ska förstå, tar Vi Er bakåt i tiden. Den förklaring Ni erhåller är lika med tankens uppbyggnad. Känslan bygger broar som delger Er vad innerligheten i Era själar förmedlar.

 

Vad tankar handlar om, är den nya tidens krafter som Ni tar emot och förmedlar. Guds närvaro känner inga gränser, Ni hänförs och tiden står stilla. Medveten kraft leder Er och Ni kommer i det tillstånd då ni ärofyllda ger av kraften inom Era själar. Låt tanken ha sin gång. Ta emot kraften som så medvetet låter glädjen spridas!

 

Med glans och fägring stor är Ni i det tillstånd som yttre världen väntar på. Låt lugnet vila i denna värld. Som en grå duk som som legat över Era sinnen drar Vi nu bort tyngden och Ni befinner inom det fält där glädjen, kraften och kärleken pumpas fram från jordens innandöme och själ.

Låt allt vila inom Er. Tystnaden talar sitt språk och Ni är äntligen mottagliga!

 

Vi har väntat och längtat och nu sprids kärleken över jorden. Låt alla själar vakna! De är i olika faser, men alla är tillåtna! Värmen sprids med vinden i Era hjärtan, nu är dagen i uppvaknande. Låt tankar mogna! Välkomna ljusets närvaro och upplevelserna tar Ni till Er på olika sätt.

 

Låt hjärtat dunka! Ni känner kraften i denna stund och Ni behövs i denna värld! Som solens strålar ger Ni av Er själva. Alla längtar efter den tid då fridens vingar svävar över Moder Jord. Det innebär gröna skogar och fält, vatten där fiskar lever utan gifter, men också att Ni får avvara bekvämligheter Ni är vana vid! Luften ska spridas och alla ska kunna ta emot och ge tillbaks!

 

Världen är ännu täckt och behoven är stora. Kampen för överlevnad pågår, men i en värld där alla kan ge av sig själv, pågår också nya tankegångar för att rädda jorden.

Vi är alla förbundna i denna process, Vi är alla lika värda, men krafter som leder Er fram är nu på plats för att den hänsyn Vi kämpar för, tar fram kunskapen som ligger dold inom Er!

 

Tag emot och skicka kraften vidare! Inom Er är källan vaken och Ni är i det tillstånd som delvis tvekar, men kraften är stor och längtan likaså!

 

Bortse från de dagar då kraften sviker Er. Tillståndet Ni närmar Er växer och den lust andra dagar ger Er är kärlekens mesa. Som en vind över världen leds Era tankar och gemensamhet får Er att växa ytterligare!

 

Den stund Ni nu känner av, är den gemensamma tankens stund. Inom Er växer kärleken, ljuset och Alltet ger NU den kraft Ni alla kan ta emot! Kärlekens stund är här för var och en av oss! Låt tanken i vördnad växa!

 

 

Tack! Tack!