Februari 2015

BudskapsPortalen

 

 

Budskap den 11 februari 2015

 

Genom Yvonne

 

 

 

I natt fick jag följa med en liten ljusstjärna ner i underjorden för ett hemligt möte.

Vi satte oss stillsamt runt en lägereld och nynnade i mörkret. Eldens skuggor lekte

på väggarna. Plötsligt gnistrade till och små, små stjärnor tändes i grottväggarna. Min lilla

ledsagare bad mig gå fram och röra vid de tindrande ljusen. Sakta gick jag fram till

ett litet glittrande ljus och rörde vid det med pekfingret. Wops, så blev det till en stor

ljussjäl, en manlig ”Ljusets Mästare”, som han presenterade sig som. Han berättade följande:

 

 

Ni har i alla tider bett om vägledning och vi har svarat er, men ej alltid har ni tolkat signalerna rätt. Nu är våra kontaktband så pass starka att vi kan mötas fysisk i drömmarnas eller meditationernas världar. Våra vägar är sammanlänkade av Kärleken och dess band går ej längre att bryta. Kärlekens vingar har kretsat runt er i alla tider, trots all smärta ni har genomlidit. Nu bryts denna förtrollning och ni står nakna inför Sanningen. Den evighet som ni nu träder in i är trösten för er, hoppet, tilliten och näringen ni så länge sökt.

 

Jag förbinder härmed ljuset oss emellan och ber om att få vandra, sida vid sida, längs våra parallella vägar i skilda världar. Denna vandring leder till inre styrka och självkännedom för människan och kommer att förlösa hennes Gudomliga skönhet. Alla människors ljusmästare står redo att förlösa varje själs ljusband in i evigheten i denna tid. Be dina systrar och bröder att nattetid få möta sina egna ljusmästare för att befria sitt inre. Det sker med en enda önsknings tanke.

 

Bortom den värld ni lever i existerar ljusets kärlek i evighet. Det är dit ni är på väg med tankens kraft. Än är era uppgifter att besegra materians fångenskap och skapa er frihet inom dess begränsade väggar. Ni är alla på väg att klara detta uppdrag. Fängelset består av er egen likgiltighet, nonchalans, lathet, bekvämlighet och tron att du, som egen individ, inte betyder något i det stora hela. Det är helt tvärtom. Du, som egen individ, äger kraften att förändra - och allt börjar med din egen insikt i denna medvetenhet.

 

Följ din instinkt, följd ditt hjärta, låt hjärnans intelligens förenas med den Universella intelligensen som nu flödar i ditt system och låt tingens beskaffenhet falla isär så att du ser igenom illusionen. Du är din egen Gud, din egen kraft och du äger befogenheten att upprätta ditt Själv på Jorden i denna tid.

 

Vi förbinds av Kärlekens ljus, vi färdas i Kärlekens ljus och vi är elementen i Kärlekens ljus. Människan ingår i den evolution som utvecklar Kärlekens ljus till större enheter och vi som ljusets själar medverkar till dess organisation, logistik och bana in i nya världar. Allt förändras, så även ljuset och kärleken. Men till det bättre, till starkare kvantiteter och till större enheter.

 

Färdas med oss i natten, färdas med oss i meditationen och du får färdas till din inre skattkammare där allt som du längtat efter ligger och väntar på Dig.

 

Vi följs åt!

 

En av Ljusets Mästare

 

Tack!

 

Tillägg:

 

"Vi ber om att få förtydliga: Några av Er reagerar på ordet "Mästare". Vi förklarar här att det ordet inte refererar till någon överordnad makt, utan är en benämning på den servicekanal, förbindningslänk, som vi lägger vår energi på - för Människans utvecklings skull."

 

Ljusets Mästare

Budskap genom Agneta!

 

För att mottaga gåvan som ger tillstånd att leda tillvaron, ser Vi nu delar av tillståndet falla över Er alla. Närvaron tar emot samtliga, för att delges under ytan. Som den kraft som tillskansas Er, leder tanken medveten själ tillvaron som speglar Alltet. Den plats som tar emot Er, väljer krafter som motsvarar själens tillhörighet. Nämn det tillstånd som gör vidare väsens krafter inom Er till den Oas som väljer samvaron för Er.

 

Som en pil genom natten förmedlas nu de gåvor Ni alla är skänkta. De innehåller Alltets krafter och inom Er tar Ni fram den stora dag som är Er given. Den tråd Ni befinner Er på ledsagas av de väsen Ni äntligen kan ta emot. Krafter som Ni erhåller speglar tankarna Ni nu är fyllda av. Som en fjärils flykt närmas Ni Er den dolda tid som Ni väntat på. Era tankar väljer ljusets väg och över Er svävar moln av tidigare kunskap Ni nu berikas av. Själen dansar och ler och Ni är i det tillstånd då Ni ändrar de tidigare tankar som lett Er tillvaro åt det håll som krafter gemensamt skapat. NU är det ledord som berikar Er med kunskapen Ni samlat på, och även om dagen är tung leds Ni alla åt den lättare tillvaron i Edra liv! Samtliga av Er har pågående tillstånd som förmedlar den kraft som innehåller förändringens vindar!

 

Ni ÄR kallade att genomföra det tillstånd som tar Er över de broar som Ni en gång valt. Tiden närmar sig och Alltets krafter väller över Er. Medveten plats ser möjligheter Ni aldrig drömt om. I detta Nu tar Du fram Själens båge som förmedlar de ord som innehåller det som varligt växt fram inom er. Du Är och tanken lyfter fram vågspelet inom dig. Rädslan sätts ur spel, tillvaron ljusnar och Du erfar den kraft som kunskap byggt!

 

Tillvaron ser medveten plats i ditt inre för att Du ska kunna ge pågående energier till dem som behöver.

 

Du är i det tillstånd som leder Din närvaro åt rätt håll. Du har möjligheter som ger den kraft Du inte trodde fanns! Följ den ström inom Dig som skänker kraft åt alla dem som aldrig tidigare vågat ta emot! Innehållet speglas i de tusende som lyssnar och Din rädsla är fylld av styrka.

 

Hav plats att inom Dig genomföra den lugna tanke som speglar vad själen vill. Samtliga vet vad Du talar om. Du flödar kraft inom Dig och värmen från Dig expanderar. Låt tanken flöda. Du befinner Dig inom den sfär som ger all den kraft som är möjlig. Du strålar och vetskapen Du bär med Dig kommer än en gång att framträda.

 

Sagans förlovade land ser Du framför Dig i ditt inre. Varsamt spelas Din roll upp genom det mönster som Du medverkar till. Du är i symbios med Alltet! Tag fram kraften Du bär på!

 

 

Kallelsen i ditt Inre

 

 

 

Tack! Tack!

 

 

 

 

Kära Maria!

 

- En förändring i mitt inre gör att jag får fram insikter som jag så väl behöver. Jag tackar och ber om dina ord.

 

Du genomförs av de strömmar som Universum ger dig. Kraften i dessa leder dig. Kärlekens ord påverkar Er och den plan ni länge haft, skrider nu till verket. Ytterst är förändringen av den art att Ni alla bär på den kunskap Ni genom alla alla era liv berikas av! Ni är i detta tillstånd nu. Ni leds fram och stjärnor visar er vägen.

 

Inom er tar ni fram den spegling Alltet gett er. sanningen ska tala och ni är på plats. Som en innerlig tanke förmedlas nu drömmar som visar er vart ni är på väg. Tydliga känslor uppförstorar er under natten, och leder er in på rätt spår. Din tankeverksamhet flödar och känslor tar fram sinnets språk.

 

Medveten är din väg och du leds åt det håll som är bevingat!

 

 

Maria

 

 

Tack! Tack!

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved