Januari 2015

BudskapsPortalen

 

 

Budskap genom Agneta:

 

 

Du leds framåt längs den väg du valt att gå. För att närvara, ser Vi den plats du valt som en väl förborgad hemlighet. Inom Dig ser Vi även krafter som medvetandegör Alltets kraft som tanke. Somliga närvarar på den plats som utstakats för dem, men även om solen skiner ser de den inte. Genomför allt det som skimrande tar plats inom Dig. Tanken för fram Alltets kraft genom kärleken till Dig. Den återstående vägen kantas av allt Du mött, färdriktningen är klar!

 

Som en stjärna så klar lyser Du nu. Framför Dig tar platsen Du valt fram tankemässiga guldkorn och Du genomför ting på ett sätt som är främmande för Dig. Hav lust även för den inre platsen i Dig, den medför skalenliga element som nu kommer till Din kännedom. Tiden utgörs nu av samma andas barn som så medvetet medverkar till solens uppgång. Inom Dig växer på nytt även fram skalenlig tankeförmåga som inom Dig strålar för första gången!

 

Som en fjäder så lätt, placerar Vi nu den tilja Du ska stå på. Värdet känner Du när framtiden speglas inom Dig. Följsam är tanken som manas fram genom välvalda ord. Sju gånger låter Vi Din spegling närvara för att genomföra allt som är på plats. Din tolkning ser saker annorlunda än de närvarande. För att förmedla, tar Vi fram allt det Du lärt Dig. Du uppehåller Dig i tankens metamorfors, och Vi når Dig där!

 

På en plats tar Du emot allt det som inom Dig vandrat i generationer. De födslotankar detta innebär ger Din kraft den näring som återstår! Vilja, våga, är de ledord som ser Alltets kraft för att genomföra sanningen! Medveten plats är tankens paradis och även om tanken är sen så spolas krafter inom Dig framåt!

 

Väven Du vävt är nu känd inom den värld Du rör Dig. Samvetet att än en gång ta fram det som förbundit Dig att leda världens folk tvekar, men Du är i den fas Du skall! Som en pil tar Du plats för att Du ska närma Dig Ditt eget innersta väsen! Somliga kan ej nå Dig, men Du uppehåller Dig i den tankevärld som är svår för dem. Ge dem den kraft inom Dig fylld av kärlek, så tolkas orden av den kraften. Du nedvärderar Dig inför detta, men stjärnan lyser över Dig. Tag fram Din närvaro, påminn Dig om att förlossningen ska börja. I allt väsentligt är Du färdig, men låt Din tilltro spegla världen nu! De krafter som är under uppsegling tar nu fram allt väsentligt inom Din sfär. På olika sätt leds Vi fram i denna tankevärld. Din uppgift närmar sig, men kraften blir tydligare efterhand. Speglingen avtar för Din egen kraft närmar sig det fält som tar emot och välkomnar Sanningen!

 

Tag nu emot de krafter som lösgör sig. De står för den Allsmäktiga tankens befriande. Det medför tankar som lägger sig inom det skal som är Du!

 

Väl framme ser Du din plats, det medför att sanningen visar Sig. Ur alla tama, fromma, förmedlande tankar, byggs den plats upp som härbärgerar inom Ditt skal. Den tar fram allt det som tanken inte vågar. Möjligheterna är många och det finns plats för alla! Låt Din stund på jorden avslutas inom den sfär som gör det möjligt att förmedla allt det som Din närvaro bara önskar! Allt är berett för att ge plats åt detta!

 

 

Vägen inom sanningens plats.

 

 

Tack! Tack!

 

 

 

Älskade Maria!

 

Det jag tagit emot skrämmer mig! Har jag tolkat det fel?

 

 

- Din närvaro speglar Alltets kraft. Du missförstår ej, men att ta emot och tolka rätt är svårt! Bered dig på att stunden av svårmod är på plats. Som en vinds virvel tar du nu emot förmedlande tankar som ger Dig kraft. Inom dig finns nu allt det som du saknat! För att ta emot, ska sinnet vara öppet att ge! Där är du nu. Många tankar leder i den riktning du redan har, men de lugnar sig efterhand.

 

Medveten kraft ser ljuset, och du speglas nu i detta!

 

 

Maria

 

 

Tack! Tack!

 

 

 

Budskap genom Kristina

 

Det nya året har trätt in med kraft. Många har känt av de nya energierna, det vi ibland kallar kärlekstsunamin. Det har yttrat sig på så sätt att många har behövt sova mycket, många har känt sig sjuka med flera kroppsliga symtom som illamående och yrsel. Men detta är bara de yttre bevisen på att era energier har justerats till högre frekvens.

 

Som ni kanske vet har Moder Jord nu inträtt i det som kallas 5:e dimensionen. Detta innebär för människorna att allt måste "följa med". De som inte är klara för detta, tar nu en annan väg. Ni som går före, börjar nu er "tjänstgöring" i glädje och hänförelse. För var dag fylls ni mer och mer av de nya gåvor som ni kommer att finna inom er, som ni kommer att använda för mänsklighetens bästa.

 

Ni är nu de nya skaparna av den sanna verkligheten som ni alla kommit hit för att kreera.

Vi följer er i kärlek och tackar er för er hängivenhet.

 

Galaktiska Federationen

 

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved