Juli 2015

BudskapsPortalen

Vår verklighet behöver omtanke, respekt och medveten närvaro. Vi är många nu som väljer det Goda, men det är ett känsligt skede. Vi "Många" är dock starka i vår förening och kan enas om att välja den goda tanken i alla våra handlingar, för att förbättra vår situation och kämpa för att få slut på allt lidande på vår jord. Det finns en tid när makt och girighet har slutat verka. Följande budskap fick vi ta emot, för att sända ut och sprida med vinden. All förbättring börjar med din goda tanke:

 

 

Till Människan på Jorden!

 

De grunder på vilka ni valt att leva era liv på jorden är på väg att fullständigt förändras i sina djupaste element, men ögonblicket är mycket sårbart. Ni bär elden och kraften inom er, att utveckla och ta fram det liv som brinner för Kärleken. Krafter mot denna förändring har i många tider försökt hindra denna framfart, för att behålla kortsiktig makt och därigenom njuta av girighet och välstånd. Denna del av människan, som ni kallar Ondskan, gör nu ett utspel för att behålla människan inom den fängslande Rädslan, samt för att förhindra enighet och medvetandetillförsel av den sanna Gudomligheten till varje Människa.

 

Vad som behövs av ett människohjärta idag för att förhindra fortsatt fångenskap och för att kunna lyfta era Själv in i den Gyllene Eran, är av tankens art och kraft. När detta sker i de Många på er jord, frigörs synkronicitet mellan Ljuset och Mörkret, och den Gyllene Eran, börjar verka. Tid för detta är upp till människan. Det är människan som är svaret.

 

Vi vill ge er följande affirmationer, tankesprång, för att hjälpa er i kampen mot er själva, vilka ni kan formulera om till era egna ord, så länge andemeningen behålls:

 

Låt Kärleken omfamna Dig, så att Du kan omfamna Livet. För Du är anledningen till Livet. Människan är Livets framtid. Värna och lär Dig om Din kraft och förmåga, så att Du lär Dig älska Dig själv.

 

Be för Dig själv, be för varandra, respektera varandra och be för de som förtjänar det minst; be bortom alla gränser och be för varandras olikheter. Be för att hela Människan på Jorden.

 

Värna om er jord, ta hand om henne på bästa sätt. Förstå att hon är en del av Ditt liv. Tänk på att överlämna henne så hel som möjligt till Dina barn. Värna, ta hand om och var rädd om allt det som är naturligt. Höj naturen till det bästa alternativet i Ditt liv.

 

Förlåt; förlåt dig själv, dina nära, dina motståndare och FÖRLÅT de som gjort ont. Att förlåta är kärlekens verktyg som är det enda ondskan inte rår på.

 

TACKA; tacka för allt som är Du, för allt som Du får uppleva – för motstånd, problem och livsglädje. Tacka dagligen, i varje ögonblick. Ta in Tack i ditt system, till en självklar del av din vardag, för att därigenom upptäcka ditt vackraste Jag.

 

Tänk positivt – i alla situationer. Använd de Goda Orden, vad som än sker. Ge inte längre näring till det onda. Ge näring till det Goda så att det kan växa.

 

Förena er, förena er och gå samman. Kraften i de många med kärleksfulla tankar kan aldrig brytas ner av de onda med giriga tankar. Gemenskapen i Kärleken förenar er in i evighetens Oändlighet.

 

Var en Moder för Jordens alla Barn, vare sig du är man eller kvinna.

 

Se Ditt högre perspektiv, lev ditt inre kall, genomför ditt inre uppdrag; att bejaka och lyfta fram Din Gudomliga förmåga, Din Kärlekskraft till Livet. Därigenom upplever Du Lycka.

 

Stå stark i Kärlekens Jord. Din styrka bevisar Dig själv.

 

Dessa ord bidrar till det kärleksfulla uppvaknandet hos de Många, och frigör kraften att förena världen in i den Gyllene Eran, där den ursprungliga och naturliga Kärleken råder – fri från rädsla, hämnd, makt och missbruk. All förbättring på Er Jord börjar med Dig!

 

Sprid detta budskap, översätt det till alla språk – och be Människan välja det Goda Ordet genom sin egen fria vilja för att frigöras i sin Gudomlighet – tillsammans.

 

Änglamakarna bortom Universa

 

Tack!

 

 

Budskap genom Agneta:

 

Över Er alla finns nu den sanning som leder er fram. Genom erfarenheter, lyser nu den stjärna som talar om för dig att "framtiden" är nära. För att Ni ska bli erfarna resenärer i detta, skapas det skepp som sanningen ska leda. Du har nu medverkat genom all den kraft som är talande inom din gräns. Så små erfarna vägval har du medverkat till, att det du nu behöver skapas alltjämt för din skull.

 

Tag emot; Kraften som du genom din själ berikar andra med. Fönstret som visar vart ditt vägval leder dig. Kraften som ger kärleken inom dig till den stora kraft som du en gång bestämt.

 

Du har nu din ledstjärnas egen kraft att genomföra sanningens väsen för att nå fram.

 

Välkomna platsen som är skapad inom dig för att nå din inre rikedom. Du är i den position som tar fram så stora tankar, att medmänniskor ifrågasätter kraften du har. Inom snar framtid leds du åt det håll som medveten tanke berikar dig med. Var ej rädd!

 

Din inre kraft ger dig den styrka som ger dig sjufaldig styrka. För att du ska närma dig den satsning detta innebär, har du nu tagit fram allt du behöver för att ge kärleken inom Dig det språng Världen behöver!

 

Luta dig bakåt, ge din egen storhet den innerliga tankens medvetna kraft för att genomföra all den kunskap som behövs genom Alltets storhet.

 

Den nåd Du erfar är större än tankens skepp! Du lyser tack vare all den erfarna livsgärning som Du besitter. Tag nu fram innerligheten som skänker all kraft och ro till dem som behöver. Tanken stillnar för att kunna ta emot gåvan till dig själv. Du besitter nu all den färdighet som ska genomföras till dem som längtar!

 

Ännu en gång kan du leda dem fram som är i din erfarna livsvisdom.

Du är betrodd, men glöm ej att tala om vem du är. Sanningen kan än en gång segra och innebörden av detta blir större än du tror.

 

Låt all din kunskap komma fram, det är Nu som skänker styrka åt den verkliga sanningen. Gör din röst hörd, sanningen bekräftas av dig själv!

 

 

Kärlekens offer

 

 

Tack!

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved