Maj 2015

BudskapsPortalen

 

Budskap genomKristina:

 

 

Godafton!

 

Troget kommer ni till dessa arbetsträffar. Jo, ni arbetar faktiskt på en mycket hög nivå nu. Ert 3D-medvetande är fortfarande litet "i vägen" för er förståelse.

Detta är något som det nu är dags för er att träna på: Att lära er uppfatta de nya energier som ert DNA uppfattar.

Se de upplevelser som numera kommer till er som helt OK, fastän ni tvivlar och undrar vad som egentligen händer. Det kan vara synförnimmelser, ljudförnimmelser eller andra upplevelser som känns helt nya för er.

Säg då till ert inre Jag: Detta är helt i sin ordning, jag tar till mig detta i min varelse och tränar mig att integrera det i mitt medvetande, att se det som helt normalt och i linje med mitt nya liv.

 

Fundera inte så mycket på om ni är sjuka eller har hälsoproblem. Det mesta härrör sig från er uppstigning som pågår för fullt. Ha tillit till denna process och bejaka den!

 

Lev i kärlek och frid!

 

Budskap mottaget i meditationsgruppen "Mormorsgruppen" som återigen träffades den 22 april.

I Maria Magdalenas fotspår – Katarlandet, södra Frankrike

 

Budskap genom Yvonne

 

 

10 maj 2015; Katarborgarna i Lastour

 

 

Heliga meriter i väggarnas sfär ger vingar till tankar, bortglömda i vinden.

 

Ingenstans är människan hel, förrän hjärtat når källan och där smälter den sorg som fängslat hennes skönhet.

 

Ur askan uppstår den kraft som fördolts i bergens urkraft, vars symbol är evigt förankrad i den kärna som Du bär inom Dig.

 

Förena Dig med tanken att inom Dig bär Du eldens kraft. Förena Dig med tanken att Kärleken rinner genom Dig, flödar inom Dig

och ger Dig ständig näring.

 

När Du flödar, fylls Kärleken på och Evigheten sluter sig inom Ditt system, för att där upplyfta Dig till Gudomlighet.

 

 

11 maj 2015; Chateu Montesigúr

 

Vart hän ni än vandrar, är Kärleken elementet i era andetag.

Förbrukad är smärtan och rädslan, begravd i bergets eviga sömn.

Tillbaka är kraften och styrkan inom era väsens andetag.

 

Tankar väver er samman, för er samman, världen över, och förser

er med mod och vilja att förbättra.

 

Med era tankeväsens energi sprids Kärleken med vinden, och

förser den lilla människan med stort mod och kärlekskraft.

Tiden har mött tiden, slutit sig samman och förenats bortom illusionen.

 

Tag er samman och frigör era inre Sanningar i den nya tid som nu elden 
inom er ger upphov till.

 

Du är det Du längtar efter!

 

I Evighet!

 

Kärleksljus

från era forna Jag

 

 

 

12 maj 2015; Rennes le Chauteu

 

Helgad Maria Magdalena. Vishet bortom yttre betingelser

bevisar evighetens rörelse genom liven.

 

Hänför er av er inre skönhet och låt den dansa framför era steg,

i total eufori över era insikter. Stor är tanken i en liten kropp,

vägledd att visa styrkan i det lilla. Svag kan tyckas rösten, den

viskande i det tysta – stark dess ord i sitt uttryck.

 

Sola era inre Gudomliga drag i den Sol som dyrkar er, vila i

dess värme och låt er omfamnas av alla de tidigare vingslag

som väglett er hit.

 

Alla de liv som genomlevts i kärlekens budskap, möts nu upp

inom er – för att förmedlas vidare genom er skönhet, visdom

och livsglädje.

 

Var nu din egen inre önskan – för mänsklighetens skull, och lys

den väg av kärlek som i eviga tider dolts av rädsla för kraften.

 

Inom var och en är skönheten den kraft som förenar vishet till styrka 
och gemenskap – i evighet.

 

Maria Magdalenas Ljus

 

 

13 maj 2015; Carcassonne

 

När mörket föll över människan i forna tider,

lät hon sig urskilja ljuset i dess skuggor.

Likt blomman som öppnar sig för dagen,

har människan kraft att lysa upp sin evighet

bortom alla synfält. Hon är gåvan från ljuset

till mörkret, ett band att förbinda skilda världar med,

och essensen i livets utvecklande vågrörelse.

 

Mörkrets källa gav henne upplevelsen av växandets kraft,

där massan av tyngd fick henne att se bortom.

I denna blick, bortom, blev hon åter varse ljuset, och gav

all sin kärlek till denna vision.

 

Den gåva som människan är, lyser i mörkret, upp den väg till

ljuset som nu skymtar i horisonten. Det mörka har tackat med

sin skyddande mantel av omsorg i eviga, jordiska epoker och

lättar nu på trycket, för människans åskådande medvetande.

 

 

Tidens vingslag har lyft henne ur evig sömn, där hon

stärkt sina band till sitt Själv, för att nu kunna flyga

in i sitt eget ljus, och där utvidga sin visdom inför nya synfält

för hungriga själars häpnande ögon.

 

Inom var och en lyser den stjärna som tänts av mörkrets ljus.

 

Andas i stillhet ljusets andäktiga återfödelse!

 

Gudinnekraftens Ljus

 

 

14 maj 2015; Chauteu Saissac

 

Nedstigande led av Kärleken har nu nått sitt utlopp.

Det flöde av Kärlekens smittsamma vibrationer kommer

att förena era sinnen till evighetens källa och dess kraft

in i framtidens ljus. Aldrig sinar Kärlekens lågor, aldrig

sinar Kärlekens kraft – alltid är Evigheten brinnande inom er.

 

I det följe som uppstår i Kärlekens fotspår, spirar nya tankars

goda visioner fram, som ger växtnäring till framtida egenskaper

inom människan. Hon ser sig själv ta emot och ge vidare, och

just denna handling förenar henne med Alltet, där hon finner

sin mening och sitt uppdrag.

 

Livet är den rörelse som frigör Kärlekens eld, genom ondska,

rädsla, fångenskap och förlust. När livets Kärlekseld väl grott,

skapat sitt rotsystem, växt till sig och vågat se ut över vidderna,

blommar hon i Människan.

 

Som blomsterknoppar i Solen slår ni nu ut i den gemensamma hymn

som sprider sina kärleksfulla toner och vibrationer över er Jord.

Människan svämmar över i dessa andetag och Kärlekens ljus får utrymme

att lysa upp det sista mörket inom var och en.

 

Tiden är här när mörkret överlämnar sig till ljuset, och Kärlekens band

förenar dem in i Evigheten.

 

Maria Magdalenas

Kärleksljus

 

 

 

15 maj 2015; Sankt Ferréol

 

I gemensamma vindars dans virvlar era kärleksfulla toner

in i varandra – och bildar den livsglädje som skänker er

evighetens tro.

 

Tilliten omfamnar er i denna livsdans, och lyfter er till nya

perspektiv, där ljuset träffar mörkret och reflekterar sin kraft

på skuggor, som ivrigt väntar på sin inbjudan till dans.

 

Alla de partiklar som formar Dig, är sammanställda av en

enda vibrerande ton. Den lämnar Dig aldrig, utan förstärks

för varje liv Du genomlider, och når ut genom Dig ju mer Du

ägnar Din tillit till den eviga ljusglädjens dans.

 

Du är ständigt klädd i Kärlekens skrud och utsmyckad med

stjärnglans, som Du själv en gång utsmyckat Universum med.

Din rörelse genom liven virvlar ibland i största turbulens, och

svävar ibland i allra minsta kvantsprång.

 

Aldrig är Du ett stilla ljus, ingenstans är Ditt ljus släckt, utan

överallt rör sig Din låga, för att söka sitt speglande ljus på andra

sidan mörkret. Nu står vi mittemot varandra och har lyst upp i

gemenskap, det mörker som livsglädjen dansat sig igenom.

 

Livets låga

 

Tack!

 

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved