Mars 2015

BudskapsPortalen

 

Budskap genom Agneta:

 

 

Låt den kraft som infinner sig leda din väg. Genom århundraden speglas den visdom du just tagit emot. Framtid-dåtid- är NU och som en vind kommer tanken att berikas med krafter av oanade mått. Genom din tankeverksamhet låter Vi nu förmedla stundens balans. Du ÄR och medveten kraft lyser din själ! Tankar kommer och går och som en virvel tar de ord du behöver plats inom dig. Närvarons kraft förnimmer Du och i detta Allt är Du nu en tankeverkstad som förstår och tar emot!

 

Tanken leder dig åt en tillvaro som placerar ut den kraft, det ljus, som gör din själ införstådd med den nya tidens genombrott. Hur du än tvekar, så låter ljuset infinna sig inom medveten plats. Du närmar dig ljusets rand var Du än befinner dig. Liten eller stor tar emot ljusets kraft! Låt tankar flöda inom Dig. Kunskapen som är inom Dig är medveten, och stor. Tag emot! Du erövrar världen som den är. Må saligheten följa den väg Du befinner Dig på! Än finns tid kvar!

 

När tankens mörker dalar är Din uppgift att lämna den nya själen till alla som bereds den. Stjärnan lyser den färd som är given dig, men ännu tankas Du med det ljus Vi alla behöver. Till den själ som ger medveten kraft åt alla ljusets själar, låter Evigheten skapa det skydd som behövs med sin blotta närvaro. Tankar sprids inom vindens sfär och Evigheten låter sitt milda ljus medverka.

 

Du har nu den kraft inom dig som medverkar i denna förening med jordelivets svåra arbete, men som genom just denna kraft kan skapa övergången Vi väntar. Er tillvaro öppnar själar, och det bliver ljus som speglar Alltet inom Er!

För denna förening, lyser nu alla de själar som vaknat, men även de som kommer fram så sakta.

 

Ögonblick som blir verkliga inom Er, tar nu fasta på de hinder som Ni övervinner. Kraften kommer utifrån, men ljuset inom ditt skal tar emot och tankar de krafter som behövs. Låt din fantasi få uttrycka sig genom Alltet. Du behöver stundens näring för att inse vad Du betyder! Ur Evighetens källa får Du nu den kraft som ger ditt inre den ro som själen behöver. Krafter ger sig tillkänna, Du behöver inte tvivla!

 

Näringen finns inom Dig! Så är tankens kraft skapad för att förstå vad Vi talar om!

 

Ur Intet föds kraft som ej finns i detta Nu. Den spegling som behövs länkar över Alltets indelning som medveten källa! Din själ jublar åt detta, men ännu återstår lite tid ur Vår närvaros medvetna kraft. Din kapacitet är för Dig ännu okänd, men då ljuset bygger bo inom Dig kommer tanken att få ta emot kraften Du längtat efter!

 

Stjärnan strålar på himlavalvet över själens utveckling och glädjen pågår!

Du är inom den sfär som byggts upp av oss alla!

 

Lev ditt liv på de olika förutsättningarna Du kommit till jorden för. Din begränsning har ingen begränsning! Du talar genom det skydd Vi åstadkommer för att Du ska känna lust och glädje stor då tiden är här!

 

Din Närvaro låter tankar flyta som påverkar den positiva kraften som människor behöver!

 

Genom Alltets närvaro speglas Din inre glans!

 

 

De tolv

 

 

Tack!

 

 

 

 

 

 

Tag emot och låt tiden ha sin gång. Över alla hinder speglas själen inom Dig. Du har närvaron som tyder på all uppmärksamhet du behöver! Krafter ger Dig mod att återhämta din själ som du låtit förvara hos andra.

 

Medveten är din själ och framtida kunskaper ser dagens ljus i dig! Leverera all kunskap till de som behöver. De har kallats till den plats som är inom den sfär du rör dig inom. Din tanke känner olust av detta, men samtidigt förstår du vad jag menar. Som den stjärna du söker är räckvidden mellan oss. Men närvaron är stor och på den medvetna själens glans finns ej avstånd!

Låt din kraft återhämta sig för att genomföra detta. Sanningens fält består av tidlösa insikter, men du behöver enbart tidens gång i detta. Följ stjärnan du en gång besökt, hon är närmre dig än du anar!

Tiden kallar dig än en gång!

 

 

Maria

 

 

Tack!

 

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved