November 2015

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved

BudskapsPortalen

Budskap november 2015

 

 

Här kommer ett budskap som vi fick motta den 11/11 -11 på ön Gozo, Malta. Vi var 11 personer som då mediterade i en urgammal prästinnegrotta. Idag förstår vi budskapet skrämmande väl:

 

Gudinnegrottan 11-11-11

 

Tacksamheten är evigt inristad i stjärnornas ljus som strålar ut sin kärlek över allt levande. Dess

kärleksfulla energi förgyller Alltets närvaro med sin eviga dans genom virvlande vindars rytm i

Universa. Alltings skaparkraft återföds i cykler, för att kunna återhämta och återlämna.

Ni har andats in ett ögonblick av återlämnandets Gudomlighet och i Skaparens välsignelse tagit

emot den ursprungliga skaparkraften, den kvinnliga Gudinnekraften som legat fördold i sin återhämtning under cykler. Nu återföds hon inom er och förenar sin Gudomliga kraft med alla era egna Gudomliga gåvor, erfarenheter och visdom. Tillsammans bildar ni nu ett pånyttfött Ett, en

nyfödd urkraft, med alla tidigare urkrafters livserfarenheter som tillång.

 

Vistas i denna omtumlande tanke i egen takt och andas in och andas ut det nyfödda flödet. Denna

symboliska Gudinnekraft är väntad i människans hjärta och nu är det ögonblick då hon kan ta

plats i ödmjukhet och respekt i era liv. Moder Jord har här fyllt en stor funktion genom att hålla henne vid liv i sin inre livmoder under så lång tid. Ni har sett och känt av hennes födslosmärtor, men nu är födelsen manifesterad och Gudinnekraften, den ursprungliga skaparkraften färdas och lever vidare genom er, sprider sig genom alla era möten, tankar och livssituationer och förstärks genom Alltets Själv via hela mänskligheten på Moder Jord och vidare ut i Universa.

 

Ingenting är längre självklart, ingenting går längre att räkna med och ingenting kan längre räknas

ut på gammalt vis. Nu flyter den nya erans Gudomliga ljus in i varje ljussjäl och tänder där lågor,

så stora och höga att ingen längre kan undgå ljuset. Allt förenas nu med nya krafter och den kreativa

ådran får ny näring och kan färdas fritt på oanade sätt. Detta leder till fenomenala genombrott på alla plan och förändrar människans sätt att se på sitt liv i ett större sammanhang.

 

Det lär blåsa, det lär storma, det lär ske himlavirvlande danser över Jorden, men ni är väl förberedda. När den kreativa Gudinnekraften tar form och får upp fart, förändras Alltets evighet i en virvelvind i Stormens öga. Rädslan här är befriande, kaoset lugnet i stormen och tvivlet den livskraft som får människan att flöda med.

 

Var det trygga ljus i all föränderlighet för hela er omgivning, som jag är för dig i din egen kreativa

livsdans genom rymdernas eviga dans i Skaparens kärleksfulla famn.

 

Er pånyttfödda Gudinnekraft

 

Tack!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budskap genom Agneta

 

Framför Dig ser jag tidens ände. Över alla vägar har Du nu vederfarit kampen som gjort Ditt hjärta stort. Medveten om de faror som funnits, lyser nu stjärnorna din stig. Genom faror, hinder, ser du nu den väg som återstår. Kraften leder dig fram, tanken som genomför Alltets ljusväg ser nu fram – tid!

 

Som en ledarstjärna tolkar du evighetens antenn. Du håller den inom din själs djup för att medvetet nå fram åt det håll som speglas Dig. Återstoden av Din väg leder Dig fram inom ljusets sfär.

 

Tolkningar som ser kraften genomför allt det som du är varskodd om.

 

Heligheten ger Dig ytterligare vingar för att nå ut och fram. Din tanke är medveten, men tolkningar är ännu svaga. Som en pil i hjärtat sänker rädslan sig, men kraften inom dig svarar och ger dig tillbaka hoppet som vägleder dig.

 

Närvaro, närvaro ...

 

Inom dig ser du vad tanken kan återspegla, förmedla och ytterligare ljus sänds Dig.

 

Låt tanken ha sin gång, närvaron ger hoppet all den tid du behöver!

 

 

Tankar växlar, minnet sviker, men ljuset, kraften som bejakar allt det goda ger din själ den näring du behöver. Låt aldrig den minsta tanken leda dig åt det håll som du kantrar inom. Solens kraft ger Dig all den näring du behöver! Inom Dig växer den styrka som blivit till genom all den kraft som svårigheter lett Dig genom. Du framhärdar även om svårigheter varit stora, men givna kunskaper har stadgat Dig.

 

Se Dig än en gång tankemässigt åt det håll som tillvaron fört Dig till och Du ska förstå.

 

Stora är de klarheter som närmar sig och du genomlever hoppet, kärlekens fulla tankar inom kraften som för Dig vidare.

 

Låt Alltet leda Dig, Du närmar Dig stigen som leder fram genom tunga beslut, men som också får Dig att växa ytterligare. Tanken är tung men ljuset ger Dig den styrka Du behöver.

 

Jordens vandring är svår, men inom Dig växer än en gång beslut som trots rädsla får dig att nå fram.

 

Hjärtat kan kännas stelt, men värmen av all kärlek som du nu vågar ge åt dig själv får sin givna plats och än en gång ser människan det hopp du sprider över världen!

 

Tanken, hoppet och kärleken finns inom Er, låt inte ljuset slockna!

 

Broar byggs ständigt!

 

 

 

Agneta